Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Studie OSN: Sílící ekonomický potenciál Afriky

publikováno: 14.06.2012       téma: Rozvojové cíle tisíciletí

iCentrum OSN

Strukturální změny na podporu růstu, vytváření pracovních příležitostí a posilování odolnosti vůči vnějším šokům, to jsou podle nové studie Organizace spojených národů kroky, které musí podniknout vlády afrických států ve prospěch svých ekonomik.

Zprávu Economic Report on Africa 2012 vydaly společně OSN (Ekonomická komise pro Afriku) a Africká unie. Zpráva uvádí, že africké ekonomiky se rychle vzpamatovaly z následků finanční krize v roce 2008 především díky růstu cen komodit a zvýšeným příjmům z exportu.

Vývoj v severní Africe a krize eura byly hlavními příčinami zpomalení růstu v průběhu roku 2011, přesto ale některé africké ekonomiky rostly tempem vyšším než 10 procent. Hlavním důvodem je podle zprávy OSN zvýšení cen komodit a vyšší domácí poptávka.

Druhou nově vydanou zprávou je Economic Development in Africa Report 2012, kterou vydává Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). Ta upozorňuje vlády afrických států, že všechny kroky na podporu ekonomik musí dělat současně s ohledm na životní prostředí.

Obě zprávy lze stahovat a číst na internetových stránkách OSN:

Economic Report on Africa 2012 (UN DESA, African Union)
http://www.uneca.org/era2012/ERA2012_ENG_FIN.pdf

Economic Development in Africa Report 2012
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/aldcafrica2012_embargo_en.pdf

Více než 100 milionů dětí stále ještě nemá přístup ani k základnímu vzdělání. Devadesát sedm procent z nich žije v rozvojových zemích, téměř šedesát procent z nich jsou dívky. 2.cíl

2.cíl
Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze