Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Rio+20: Široká podpora iniciativě Udržitelná energie pro všechny

publikováno: 21.06.2012       téma: Změna klimatu a rozvoj

Informační centrum OSN v Praze
21. června 2012
   

Generální tajemník OSN oznámil v druhý den jednání konference Rio+20, že globální iniciativa OSN na podporu udržitelné energie zaznamenala v Riu již více než stovku závazků a projektů. „Zajištění udržitelné energie pro všechny je nejen možné, ale i nezbytné. Jen tak lze propojit cíle v oblasti rozvoje, sociálního začleňování a ochrany životního prostředí,“ řekl šéf OSN Pan Ki-mun na tiskové konferenci v brazilském Riu de Janeiro.

Iniciativa Udržitelná energie pro všechny byla zahájena v září loňského roku. Jejím cílem je s podporou vlád, soukromého sektoru a občanské společnosti zajistit lepší dostupnost, efektivitu a udržitelnost energetických systémů světa. Do roku 2030 by tak měl být zajištěn univerzální přístup k moderním energetickým službám, dojít ke snížení plýtvání energiemi stoprocentním zvýšením energetické účinnosti a zdvojnásobení podílu obnovitelných zdrojů v globálním energetickém mixu.

Podle odhadů Mezinárodní energetické agentury (IEA) nemá 1,3 miliardy lidí (jedna pětina populace) přístup k elektřině. Dvojnásobný počet lídí, přibližně 40 procent populace, vaří jen za použití dřeva, dřevěného uhlí nebo zvířecího trusu. Jsou tak vystaveni škodlivému dýmu, který ohrožuje jejich zdraví a současně znamená vypouštění vysokého obsahu CO2 do ovzduší.

Jedním z prvních partnerů iniciativy se stala Ghana, která přijala národní energetický plán na podporu rozvoje kapacit a inovativních způsobů financování. Podobně postupují i Bangladéš, Keňa, Mozambik, Nepál, Tádžikistán, Uruguay nebo Vietnam. Brazílie se jako hostitelská země konfernce Rio+20 zavázala investovat dalších 4,3 miliardy USD do zajišťování univerzálního přístupu k energiím do roku 2014.

Mezi soukromými korporacemi se např. Microsoft zavázal k uhlíkové neutralitě. Ve firmě se nyní připravuje zavedení uhlíkové daně. Italský energetický koncern Eni hodlá do snižování eneregetické náročnosti a vypouštění objemu uhlíku investovat 5 miliard USD. K další pětimiliardové investici se zavázala aliance automobilek Renault a Nissan, a to do podpory dostupných automobilů s nulovými emisemi.

Ve skupině finančních institucí si např. Bank of America stanovila, že během příštích deseti let vydá 50 milard USD na dosažení cílů firmy v oblasti ochrany životního prostředí. Skupina Světové banky se rozhodla zdvojnásobit své portfolio v oblasti energetiky. Investovat z něj bude do projektů na podporu přístupu k energiím, obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické účinnosti.

K iniciativám se hlásí i nevládní organizace, akademické instituce, umělci i jednotlivci. Například známá skupina Linkin Park v Riu vyzývá světové politiky, aby se zasadili o vymýcení energetické chudoby. Indický institut pro energetiku a zdroje se zavázal k podpoře zavádění elektřiny do domácností v několika rozvojových zemích do roku 2018. Využívá přitom solárních a dalších čistých technologií. Na 40 profesionálních asociací v oblasti energetiky hodlá na podporu iniciativy Udržitelná enegie pro všechny mobilizovat dva miliony svých členů.

K iniciativě se již přihlásilo více než 50 vlád států Afriky, Asie, Jižní Ameriky a malých ostrovních států a připravují své energetické plány a programy. Obchodní a investiční společnosti přislíbily na podporu cílů iniciativy ivestice přesahující 50 miliard USD.

Šéf OSN v listopadu loňského roku ustavil skupinu 46 významných osobností z oblasti byznysu, bankovnictví, zástupců vlád i nevládních organizací, jejímž cílem je mobilizace podpory ze strany vlád, soukromého i občanského sektoru.

 

Více o iniciativě Udržitelná energie pro všechny:
http://www.sustainableenergyforall.org/

Zpravodajství OSN z Ria (UN News Service)
http://www.un.org/apps/news/html/rio/

Pan Ki-mun: Summit o budoucnosti, kterou chceme
http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1772

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze