Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Stánek ČpCH na Open Air Festivalu v Trutnově

publikováno: 23.08.2012       téma: Informace o akcích

Hudební festival v Trutnově (16. – 19. srpna) byl letos věnován In memoriam náčelníkovi Václavu Havlovi a guruovi undergroundu Ivanu Martinu „Magorovi“ Jirousovi. I letos jste mohli díky naší spolupracovnici Andree Blažkové potkat stánek ČpCH mezi řadou jiných neziskových organizací v areálu „neziskovek“, vedle Krishna Campu.

Mezi návštěvníky festivalu jsme rozdávali bílé náramky a letáky upozorňující na problematiku světové chudoby. Řada lidí znala kampaň z minulého roku a se zájmem vyzvídali novinky a pokroky kampaně. Nově příchozím jsme se snažili vysvětlit podstatu ČpCH a přesvědčit je o důležitosti zájmu o témata globální chudoby.

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze