Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Výzvy zelené ekonomiky - reflexe z Ria

publikováno: 04.10.2012       téma: Ostatní

Tisková zpráva Česko proti chudobě

VÝZVY ZELENÉ EKONOMIKY - REFLEXE Z RIA

Praha, 4. října 2012 – Je zelená ekonomika cestou k udržitelnému zajištění důstojného života jednotlivců, rodin i přátel ve zdravém prostředí nebo další trik k manipulaci se zaměstnanci a nový nástroj k vyčerpání zdrojů rozvojových zemí?

Tyto a další otázky budou tématem kulatého stolu VÝZVY ZELENÉ EKONOMIKY – REFLEXE Z RIA, který pořádá občanské sdružení EDUCON ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze a Českou vědeckotechnickou společností pro aplikovanou kybernetiku a informatiku.

Termín: 17. října 2012 – Mezinárodní den za odstranění chudoby
Místo: Machův sál (místnost č. 418), ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Kulatý stůl se koná v rámci kampaně Česko proti chudobě a je zároveň připomínkou 25. výročí mítinku ADT v Paříži dne 17.10.1987, kterým vznikl Mezinárodní den za odstranění chudoby, potvrzený rezolucí OSN A/RES/47/196 v roce 1992.

Zelená ekonomika a universální přístup k energii se na Summitu v Riu staly jedněmi z klíčových témat. Obecně je zelená ekonomika definována jako zlepšování života lidí, zajištění sociální spravedlnosti a současně snižování environmentálních rizik. Když to zjednodušíme, můžeme o zelené ekonomice mluvit jako o ekonomice nízkouhlíkové a udržitelné, úsporné a sociálně inkluzivní, která je schopna zajistit důstojný život a práci.

Tento humanistický a odpovědnému podnikání otevřený koncept však vzbuzuje řadu otázek a v rozvojových zemích i nepokryté obavy a nedůvěru. Především jde o to, nakolik bude celý proces přebudování na zelenou ekonomiku pod kontrolou demokratické samosprávy a nakolik bude veden pod taktovkou nadnárodních oligopolů a vlastníků technologií; zda nakonec nebude stát více, než přinese, jestli nepovede k dalšímu kolu zadlužování a závislosti chudých zemí na bohatých.

Další otázkou je, jaký prostor při budování zelené ekonomiky dostanou malé a střední podniky, družstva a farmy. Ty jsou základními hybateli i stabilizátory místních ekonomik.

„Myšlenka zelené ekonomiky míří správným směrem a spojuje problémy Jihu a Severu do jednoho komplexu, aniž by jej chtěla řešit nějakým universalistickým jednotným postupem. Problémy se mají řešit kontextuálně, se zapojením obyvatel a s cílem zajištění důstojného života pro všechny. Je ovšem otázkou, jak tato idea dokáže v praxi vzdorovat tlaku nadnárodních firem,“ říká Tomáš Tožička, jeden z organizátorů kulatého stolu.

Kontakt pro média:

Tomáš Tožička
E: tomas.tozicka@educon.cz T: +420603866054

Více informací

Ke stažení

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze