Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

TZ FoRS: Český přínos pro rozvojové země sráží zejména vývozy zbraní

publikováno: 19.10.2012       téma: Ostatní

Praha, 19. října 2012 - Poprvé ve své historii spočítal washingtonský think-tank Center for Global Development pro Českou republiku Index odhodlání k pomoci rozvojovým zemím (CDI). Česko se octlo až na 24. místě žebříčku mezi Maďarskem, Slovenskem a Polskem. Lepšímu umístění Česka brání zejména omezený rozpočet na financování rozvojové spolupráce, malá angažovanost v mírových operacích a velký vývoz zbraní do nedemokratických zemí.

Index hodnotí každou zemi podle toho, jak se chová k rozvojovým zemím v oblastech kvantity a kvality pomoci, mezinárodního obchodu, investic, migrace, životního prostředí, bezpečnosti a technologií. „Jako každý ukazatel není ani zdaleka dokonalý, ale na rozdíl od žebříčku velikosti oficiální rozvojové pomoci hodnotí angažmá bohatých zemí i v dalších oblastech, ve kterých vědomě či nevědomě české a evropské politiky ovlivňují životy chudých obyvatel v Evropě, Africe, Asii a Latinské Americe,“ říká Oldřich Pospíšil, předseda správní rady FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci.

Celkově Česko dosáhlo skóre 3,7 a z 27 nejbohatších zemí světa se umístilo na konci žebříčku, za ním je již jen Polsko, Japonsko a Jižní Korea. Přes hospodářskou krizi předběhly Česko nejen všechny země EU-15, ale také Maďarsko a Slovensko. Na prvních místech se objevily tradičně skandinávské země a Lucembursko. Z Visegrádských zemí je sice Česko premiantem v objemu a kvalitě poskytované pomoci (i když se skóre 1,1 se s prvním Lucemburskem s 13 body nemůže měřit), ale ve většině dalších oblastí zaostává.

Nejproblematičtějším je jeho hodnocení v oblasti bezpečnosti (skóre 1,6, nejvíce Dánsko 7,7). „Česká republika by podle studie měla omezit vývoz zbraní do zemí s nedemokratickými režimy a více přispívat na mírové a humanitární operace,“ říká Ondřej Horký-Hlucháň z Ústavu mezinárodních vztahů. Podle autorů a autorek studie by Česko mělo přidat i v oblasti investic a migrace.

„Studie upozorňuje na jednu z dlouhodobých priorit FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, a sice že český přínos rozvojovým zemím nelze měřit jen na základě objemu pomoci. Její výše i kvalita jsou důležité, avšak stejně velkou pozornost je třeba věnovat i vládním politikám, které chudé obyvatele Země bez našeho vědomí ovlivňují“, uzavírá Ondřej Kopečný z pražského think-tanku Glopolis a zároveň místopředseda FoRS.

Více informací je dostupných v českém jazyce na
http://www.cgdev.org/doc/CDI%202012/Country_12_Czech%20Republic_CZE.pdf.

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze