Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Klimatická konference v Dauhá skončila prodloužením Kjótského protokolu do roku 2020

publikováno: 12.12.2012       téma: Změna klimatu a rozvoj

Informační centrum OSN v Praze

Šéf OSN Pan Ki-mun přivítal výsledek klimatické konference OSN v katarském Dauhá. Podle něj je to dobrý základ pro uzavření právně závazné úmluvy o klimatu do roku 2015.

Dvoutýdenní setkání stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) skončila v sobotu prodloužením platnosti Kjótského protokolu do roku 2020. Protokol zavazuje 37 rozvinutých států ke snižování emisí skleníkových plynů do ovzduší. „V Dauhá bylo úspěšně uzavřeno několik kol mezinárodních vyjednávání o klimatu. Otevírá se tak cesta k právně závazné úmluvě do roku 2015,“ píše se v oficiálním prohlášení OSN, které zveřejnil o víkendu mluvčí organizace. „Generální tajemník je ale přesvědčen, že je nutné udělat ještě daleko více. Vyzývá proto vlády států, byznys i nevládní organizace k akceleraci nutných kroků na zachování limitu nárůstu globální teploty o maximálně 2 stupně Celsia. Jinak bude mít klimatická změna závažné důsledky pro lidstvo.“

Pan Ki-mun minulý týden v Dauhá zmínil pět konkrétních cílů, jichž je nutné dosáhnout. Vedle prodloužení Kjótského protokolu je to zajištění financování pro klimatickou akci, plné fungování institucí na podporu mitigačních a adaptačních opatření, jasné signály od států, že vyjednávání o globální klimatické úmluvě pokračuje, a v neposlední řadě důrazná mitigační opatření k udržení nárůstu průměrné teploty o maximálně 2⁰ Celsia.

Šéf OSN je podle sobotního oficiálního prohlášení připraven zvýšit své osobní úsilí zejména v otázkách zajišťování financování a dosažení právně závazné úmluvy do roku 2015.

Více informací:
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43716&Cr=climate%20change&Cr1=#.UMXQfnd9SIk

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze