Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Velká Británie splní svůj závazek v rámci Rozvojových cílů tisíciletí

publikováno: 28.03.2013       téma: Rozvojové cíle tisíciletí

Velká Británie oznámila, že splní svůj závazek a přispěje 0,7 % HDP na rozvojovou pomoc. Zařadí se tak mezi šestici zemí, která letos i za nepříznivé ekonomické situace zvládne dostát svých závazků a odevzdá slíbenou částku na Rozvojové cíle tisíciletí.

Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs), přijaté představiteli všech členských států OSN v roce 2000 na tzv. Sumitu tisíciletí, jsou závazky ke snižování globálního rozšíření chudoby, hladu a dalších rozvojových cílů. Mezi hlavní klíče vedoucí ke splnění MDG‘s patří navýšení investic do sociální oblasti (zdravotnictví, vzdělávání, výživy a plánování rodičovství), životního prostředí (vody a hygieny, environmentální technologie) a infrastruktury (silnic, elektřiny a přístavů, informačních a komunikačních technologií) v hospodářsky chudých zemích, stejně jako jejich efektivnější využití. Více informací o této významné události naleznete na webu CONCORD.

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze