Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Mezigenerační setkání

publikováno: 09.05.2013       téma: Ostatní

V pondělí 29.4. se u kulatého stolu diskutovalo o problematice vztahů mladé a střední generace ke generaci seniorů z perspektivy domácí, evropské - i z pohledu rozvojových zemí.

"Mezigenerační setkání" u příležitosti Evropského dne mezigenerační solidarity pořádaly občanská sdružení Educon, Život 90, HelpAge International a kampaň Česko proti chudobě ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze.

Na Novotného lávce v Praze bylo možné slyšet Vladimíra Špidlu, který představil svůj pohled na důchodové systémy coby součást mezigenerační solidarity a sociální ochrany, či Michala Brožu, ředitele IC OSN v Praze, s vystoupením o mezigenerační problematice ve světle závěrů z Ria - vztahuje se odstraňování nerovností i na nerovnosti mezi generacemi?
O postavení a životě seniorů v rozvojových zemích mluvil Oldřich Staněk, ze sdružení Život 90, následoval krátký film „Život seniorů v Keni a České republice“.

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze