Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Globální rozvojová agenda po 2015 / Udržitelný rozvoj a odstranění chudoby

publikováno: 03.06.2013       téma: Rozvojové cíle tisíciletí

Tisková zpráva iCentrum OSN v Praze

Doporučení pro globální rozvojovou agendu po roce 2015 jsou na světě

Globální partnerství pro odstranění chudoby a transformaci ekonomiky k udržitelnému rozvoji

(New York, Praha, 30. května 2013) - Vytvořit nové globální partnerství ve prospěch úplného odstranění chudoby a transformace ekonomiky k udržitelnému rozvoji. To jsou hlavní doporučení 27-členného týmu významných osobností z celého světa, jež byl loni v létě pověřen generálním tajemníkem OSN, aby vypracoval rámec pro globální rozvojovou agendu po roce 2015. Výstupem práce tohoto týmu je zpráva A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development, která byla 30. května představena v New Yorku.

Zpráva vychází z již dosažených výsledků MDGs. Vznikla v procesu konzultací s širokým spektrem lidí z celého světa. Dne 30. května byla zveřejněna a předána generálnímu tajemníkovi OSN. Měla by mu pomoci definovat vlasní vizi rozvojové agendy po roce 2015. Pan Ki-mun ji předloží členským státům OSN v září.

V čele této pracovní skupiny významných osobností stojí tříčlenný výbor, jehož členy jsou prezidentka Libérie Ellen Johnson Sirleafová, indonéský prezident Susilo Bambang Yudhoyono a britský premiér David Cameron. Mezi členy jsou například bývalý německý prezident Horst Kohler nebo jordánská královna Rania.

„Shromažďovali jsme samozřejmě podněty a data ze širokého spektra zdrojů, ale to nejdůležitější na této zprávě je, že všichni, kdo jsme se na jejím vzniku podíleli, jsme nadřadili globální zájem svým národním prioritám, abychom se na globální partnerství a udržitelný rozvoj podívali skutečně z perspektivy celého světa,“ říká o vzniku zprávy indonéský prezident Susilo Bambang Yudhoyono.
Prezidentka Libérie Ellen Johnson Sirleafová dodává: „Bylo to devět měsíců intenzivních konzultací s vládami, nevládními organizacemi, akademiky i lidmi z byznysu. Ve zprávě předkládáme novou vizi rozvoje světa založenou na lidském rozvoji a využívání nových příležitostí.“

Podle britského premiéra Davida Camerona je zpráva cestovní mapou pro úplné odstranění extrémní chudoby do roku 2030. „Je nutné vytvořit nové globální partnerství, abychom dokázali finalizovat práci na současných MDGs, zasáhnout skutečné příčiny chudoby a prosadit udržitelný rozvoj,“ říká britský premiér.

5 bodů budoucí transformace, aneb cestovní mapa:

  • Zaměřit se na všechny. Po roce 2015 už nepůjde o snižování, ale o ukončení extrémní chudoby. Žádnému člověku nesmí být upřeny ekonomické příležitosti a lidská práva.
  • Základem transformace se musí stát udržitelný rozvoj. Je nutné jednat ihned, abychom dokázali odvrátit nebezpečné dopady změny klimatu a degradace životního prostředí, jež mohou ohrozit celé lidstvo.
  • Transformace ekonomiky ve prospěch pracovních příležitostí a inkluzívního růstu. Taková transformace bude založená na inovacích, technologiích a potenciálu byznysu.
  • Bezpečnost a efektivní, otevřené a odpovědné instituce. Základním lidským právem je život v míru, současně je to základ pro budování stabilních a prosperujících společností. Lidé všude na světě zároveň očekávají, že se jejich vlády budou chovat upřímně, odpovědně a že budou reagovat na jejich skutečné potřeby. Bezpečnost a dobrá správa věcí veřejných jsou klíčem k dobrému životu.
  • Vytvořit nové globální partnerství. Rozvojová agenda po roce 2015 musí vycházet z pocitu solidarity, spolupráce a vzájemné odpovědnosti. Globální partnerství musí být založeno na vztazích mezi lidmi, včetně zranitelných skupin jako jsoou chudí, lidé s postižením, mladí, starší, ženy, atd. Musí počítat s organizacemi občanské společnosti, multilaterálními organizacemi, vědeckou a akademickou obcí, byznysem i filantropy.

Veškeré informace o zprávě a týmu autorů: www.post2015hlp.org

Ke stažení

Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze