Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Plýtvání jídlem jako ekonomický, sociální i environmentální problém

publikováno: 03.06.2013       téma: Rozvojové cíle tisíciletí

iCentrum OSN v Praze
3. června 2013

Každý může udělat něco pro životní prostředí.

Světový den životního prostředí (5. června): Myslete, jezte a šetřete.
Plýtvání jídlem jako ekonomický, sociální i environmentální problém

Podle OSN skončí každoročně v popelnicích nebo je jinak znehodnoceno až 1,3 miliardy tun potravin. To je třetina všech vyrobených potravin v hodnotě bilionu amerických dolarů (téměř 20 bilionů Kč).

Na 300 milionů tun potravin za rok je likvidováno ve fázi, kdy ho lze ještě konzumovat. To je víc, než je produkce potravin v subsaharské Africe a bylo by to dost pro 870 milionů hladových současného světa. V Evropě a Severní Americe připadá na jednoho člověka 95 až 115 kg vyhozeného jídla. V subsaharské Africe, jižní a Jihovýchodní Asii pouhých 6 – 11 kg.

„Na světě dnes žije 7 miliard lidí, v roce 2050 už to bude 9 miliard. Plýtvání jídlem je jednoduše nesmyslné, a to z ekonomického hlediska, z hlediska životního prostředí i z pohledu etického. Vizi udržitelného světa naplníme pouze za předpokladu, že dokážeme zcela změnit způsob, jakým nakládáme s přírodními zdroji,“ říká šéf Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) Achim Steiner.

Jednoduchými změnami našich návyků lze ale současný stav poměrně jednoduše změnit. Organizace spojených národů proto plýtvání potravinami zvolila jako ústřední téma letošního Světového dne životního prostředí (5. června).

V příloze vám posíláme „Media brief“ k tématu plýtvání potravinami, který společně připravily Informační centrum OSN v Praze a analytické centrum Glopolis. V případě zájmu kontaktujte, prosím, uvedené osoby.

Světový den životního prostředí (5. června) je každoroční příležitostí k prezentaci ekologických témat a podpoře aktivit ve prospěch životního prostředí. Centrem globálních oslav je letos Mongolsko. Rozhodnutí o připomínání Světového dne životního prostředí přijalo v roce 1972 Valné shromáždění OSN. Členské státy tím podtrhly význam první globální konference o životním prostředí, která byla zahájena 5. června 1972 ve Stockholmu. V témže roce vznikl i Program OSN pro životní prostředí (UNEP).

Informační centrum OSN v Praze ve spolupráci s agenturou Publicon pořádá k Světovému dni životnímu prostředí odbornou konferenci o problematice plýtvání jídlem a ekonomických, sociálních a environmentálních dopadech. Konference se koná 5. června od 13 hod. v hotelu Holiday Inn v Praze. Registrace: lenka.vimmerova@publicon.cz

****
„Světová populace do roku 2050 naroste ze současných sedmi na devět miliard. To nemusí znamenat, že současně vzroste i počet hladovějících. Dokážeme-li snížit plýtvání a ztráty potravin, ušetříme peníze i zdroje, snížíme dopad na životní prostředí a především učiníme krok směrem ke světu, v němž má každý dostatek jídla,“ říká u příležitosti Světového dne životního prostředí generální tajemník OSN Pan Ki-mun
****

Web letošního Světového dne životního prostředí: www.unep.org/wed
Česky k tématu též na stránkách OSN v ČR: www.osn.cz

Ke stažení

Více než 100 milionů dětí stále ještě nemá přístup ani k základnímu vzdělání. Devadesát sedm procent z nich žije v rozvojových zemích, téměř šedesát procent z nich jsou dívky. 2.cíl

2.cíl
Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze