Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

MDGs dva roky před finišem: Zlepšení a více naděje na úspěch

publikováno: 29.07.2013       téma: Rozvojové cíle tisíciletí

iCentrum OSN v Praze

Některé z Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) již byly splněny, další se k úspěchu v roce 2015 blíží. Zároveň zůstává řada nedostatků v plnění jiných miléniových cílů. To jsou hlavní závěry výroční zprávy MDGs Report, kterou jako průběžné hodnocení dosažených výsledků každoročně vydává Organizace spojených národů. Dne 1. července ji v Ženevě prezentoval generální tajemník OSN Pan Ki-mun.

Celá zpráva MDGs Report 2013 on-line: http://bit.ly/1b21kbb

„MDGs jsou historicky nejúspěšnější globální strategií proti chudobě. Projekt je důkazem, že společná globální akce může fungovat a vést k pozitivním změnám,“ říká šéf OSN. Osm cílů tisíciletí bylo přijato na světovém summitu v roce 2000.

Z extrémní chudoby se podařilo vymanit miliony lidí a zajistit tak splnění jednoho z důležitých cílů již nyní. Daří se zlepšovat přístup lidí k pitné vodě, život lidí v chudinských čtvrtích velkoměst (slumech) i poměr počtu dívek a chlapců ve školách. Výrazné zlepšení dalších oblastech podle zprávy napovídá, že do roku 2015 může být splněno více vytyčených cílů.

Miliony zachráněných životů

Velkého pokroku bylo dosaženo v oblasti zdraví. Úmrtnost na malárii se v letech 2000-2010 celosvětově snížila o více než 25 procent. Dostupnost léčby zachránila více než milion životů. Úmrtnost na tuberkulózu může být do roku 2015 v některých oblastech světa snížena na polovinu ve srovnání s rokem 1990. V letech 1995-2011 bylo díky úspěšné léčbě zachráněno 20 milionů životů.

Snižuje se počet HIV infekcí. V roce 2011 bylo 34 milionů HIV pozitivních a 8 milionů lidí v rozvojových zemích dostávalo antiretrovirální léčbu. Všeobecná dostupnost antiretrovirální léčby je do roku 2015 stále dosažitelným cílem, pokud zůstanou zachovány současné trendy.

Dosažitelný je také cíl snížit do roku 2015 na polovinu počet hladových. V letech 1990-1992 bylo na světě 23procent hladových lidí, v letech 2010-2015 to bylo 15procent.

Více úsilí

Úmrtnost dětí ve světě se snížila o 41 procent. V roce 1990 umíralo 87 z tisíce živě narozených dětí, v roce 2011 to bylo 57 úmrtí. To znamená, že každý den umírá o 14 tisíc dětí méně.

U matek-rodiček se úmrtnost za poslední dvě dekády snížila o 47 procent z 400 na 210 úmrtí na 100 tisíc porodů (1990 / 2010). Podle MDGs Report vyžaduje splnění cíle do roku 2015 snížit počet úmrtí dětí a matek o 75 procent zvýšené úsilí a silnější politickou podporu pro ženy a děti.

V období 2000 až 2011 se snížil počet dětí, které nechodí do školy, ze 102 na 57 milionů. V letech 1990-2011 se podařilo zajistit přístup k toaletám pro 1,9 miliardy lidí. Základní hygienická zařízení ale stále nemají k dispozici téměř 2,5 miliardy lidí. Zpráva MDGs Report současně uvádí, že výrazně ubývá zdrojů planety (úbytek lesů, živočišných i rostlinných druhů, zásob ryb v oceánech), kterou ohrožuje změna klimatu.

Venkov zaostává

Pokrok, jehož bylo dosud v rámci MDGs dosaženo, je značně nerovnoměrný, a to nejen mezi regiony a státy světa, ale i mezi různými skupinami lidí uvnitř jednotlivých států. V nejhorší situaci jsou chudí lidé z venkovských oblastí. V roce 2011 proběhlo jen 53 procent porodů na venkově pod dohledem školeného zdravotnického personálu. Pro srovnání: ve městech je to 84 procent porodů. Z lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě, jich 83 procent žije na venkově.

Méně peněz pro nejchudší země

Naplňování rozvojových cílů negativně ovlivňuje úbytek peněz, především na rozvoj těch nejchudších států. V roce 2012 dosáhla celková finanční pomoc rozvojovým zemím 126 miliard USD. Jedná se o čtyřprocentní pokles oproti roku 2011 (tehdy došlo oproti roku 2010 k poklesu finanční pomoci o 2 procenta). Tento trend postihuje zejména nejméně rozvinuté země. V roce 2012 se finanční pomoc poskytovaná těmto zemím snížila o 13 procent a dosáhla úrovně 26 miliard USD. Na druhou stranu těmto zemím uvolňuje ruce odpouštění dluhů a lepší podmínky pro zahraniční obchod.

Rozvojová agenda po roce 2015

OSN se ve spolupráci s vládami, nevládními organizacemi a dalšími partnery snaží využít zbývající čas do roku 2015 k vynaložení maximálního úsilí na splnění rozvojových cílů a zároveň ve zbývajícím čase vyjednat ambiciózní, ale realistický plán rozvoje po skončení MDGs. Úspěch MDGs samozřejmě pomůže lépe nastartovat následující agendu, která bude stavět na zkušenostech MDGs.

„Musíme pokračovat v úsilí o dosažení spravedlivějšího, bezpečnějšího a udržitelného světa,“ říká generální tajemník OSN Pan Ki-mun.

Zpráva MDGs Report každoročně hodnotí pokrok v plnění rozvojových cílů podle regionálního klíče. Obsahuje nejobsáhlejší a nejaktuálnější data o rozvoji, na vypracování zprávy se podílí 25 agentur OSN. Vydává ji Oddělení pro hospodářské a ekonomické záležitosti Sekretariátu OSN.

Více informací

Zpráva The Millennium Development Report on-line (pdf): http://bit.ly/1b21kbb 

Posledních 1000 dní MDGs: Šance skoncovat s extrémní chudobou: www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1825

Souhrnné informace k MDGs (anglicky): www.un.org/millenniumgoals

Doporučení pro globální rozvojovou agendu po roce 2015: www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1842

V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze