Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Akční měsíc kampaně Fotbal pro rozvoj 2013 je úspěšně za námi!

publikováno: 01.08.2013       téma: Fotbal pro rozvoj

Rozhovor s Lucií Juříkovou, hlavní koordinátorkou kampaně, o průběhu letošního ročníku.

Od 15. června do 17. července se prohnala napříč Českou republikou mezinárodní fotbalová jedenáctka mladých reprezentantů kampaně Fotbal pro rozvoj. Do boje o Putovní pohár Fair play se k nim připojilo 58 týmů složených z dětí, mladých lidí i dospělých z větších měst i malých regionů, lidé se sportovním i uměleckým talentem, zástupci státní, soukromé i neziskové sféry. Jaký byl letošní ročník? Co si z něj lidé odnesli? Kam bude kampaň směřovat do budoucna? Jednou z osob, o které se kampaň druhým rokem opírá, je Lucie Juříková, která iniciuje plánování kampaně, stojí za přípravami i samotnou realizaci akčního měsíce i doprovodného programu.

Svolávání týmů - Lucie a Bedřich Loss na Hartenbergu

Doprovázíš celý měsíc tým na jejich fotbalové šňůře ve služebním automobilu Škoda Felicia Combi (poz. dar příznivců INEXu), jak se ti jezdilo?

Je to báječné auto. Staré, ale dobré. Projelo se mnou druhým rokem přes 4000 km bez poruchy. Navíc se dá do něj složit neuvěřitelné množství věcí i lidí, například několik kil ugali (poz. keňská kukuřičná mouka, která se po uvaření používá jako příloha k masu a zelenině), nákup potravin pro 15ti člennou posádku, 600 medailí, 12 spacáků, 12 fotbalových míčů, 5 sad pohárů, 100 triček, Putovní pohár, několik knih od Robina Ujfalušiho „Jak se hraje fotbal v Africe“. Branky nevozím, ale při dobré vůli všech hráčů do Felicie poskládáte skoro celý fotbalový tým.

Služební auto  Felicia Combi 1997

Organizace INEX-Sdružení dobrovolných aktivit „kope za lepší svět“ již osmým rokem. V čem byl letošní ročník výjimečný?

Pokud je to možné stručně shrnout, pak svou rozmanitostí v zapojení lidí, organizací a institucí do kampaně. Během počátečních příprav se k nám připojil tým reklamní agentury a odvedl obrovský kus práce spojené s vytvořením nové mediální tváře kampaně. O realizaci v regionech se letos postarala celá řada místních organizací, přes instituce, které nabízejí dětem a mladým lidem smysluplné trávení volného času, nevládní organizace bojující za práva lidí, ochranu přírody, kulturního dědictví přes studenty, jednotlivé nadšence nebo umělce až po zastupitele místních obcí a městských čtvrtí. Fotbalová asociace ČR nám dodala takové množství cen, že jsme si tento rok mohli dovolit ocenit každého hráče. Také několik osobnosti ze světa sportu nám prokázalo morální i materiální podporu. Nově byli zapojeni lidé z univerzitního prostředí, profesoři a jejich studenti, kteří pro nás sledovali průběh kampaně a zaznamenávali reakce lidí, abychom se dozvěděli, co v rámci kampaně funguje. V neposlední řadě kampaň doprovázela aktivní skupina několika mladých lidí, kteří obohatili kampaň svými nápady a fungovali také jako podpora mezinárodnímu fotbalovému týmu. V tomto ohledu je fotbalová kampaň unikátní; nabízí lidem z různých sfér života prostor něco spoluvytvářet, na něčem smysluplném se podílet. Navíc převážná většina zapojených lidí a organizací věnovala svůj čas, nápady a energii do kampaně dobrovolně – za to všem patří obrovské díky. Bez nich bychom tuhle kampaň jako organizace nikdy nebyli schopni zrealizovat.

Mezinárodní fotbalový tým, který během celého měsíce navštívil různá místa napříč celou republikou, byl druhým rokem složený nejen z mladých lidí z Keni, ale i z České republiky. Jak toto propojení funguje?

Až na drobné nesrovnalosti bylo už loni jasné, že myšlenka společného fotbalového týmu složeného z mladých lidí, které spojuje láska k fotbalu, je dobrá. Nabízí mladým lidem vzácný prostor k jejich osobnímu růstu a k objevování světa kolem nich. Mohou tak během tohoto programu získat zkušenost, která jim dodá sebedůvěru. Zjistí, v čem jsou dobří, rozšíří si obzor a povzbudí je to na jejich další cestě životem. Zní to báječně, ale neprobíhá to bez problémů. Přijde únava a v tak pestré skupině pak musí docházet k vzájemným nedorozuměním a konfliktům. Avšak právě díky takovým situacím se může dostavit hlubší porozumění sobě i druhým, o to nám také jde.

Trávila jsi s týmem 24 hodin denně po dobu jednoho měsíce. Navštívili jste šest regionů, poznali spoustu nových lidí, prošli jste si spolu celou řadou různých situací. Jaký byl z tvého pohledu nejsilnější zážitek?

Silné momenty mám spojené hlavně se spontánní radostí, která se během kampaně najednou někde nečekaně vynořila. Vzpomínám si na telefonát z MYSY, když keňským ambasadorům udělili napodruhé víza. Pamatuji si chystání společných jídel a posezení u jednoho stolu. Vidím několik fotbalových zákroků a pravidel, které pobavily a potěšily oči fanoušků, komentátorů i hráčů. Živě si pamatuji radost konkrétních lidí při udělování ceny fair play. Těší mne nové přátelské vztahy, které lidi během kampaně navázali zejména napříč kontinenty.

Společné chystání jídla

A kdy to bylo naopak nejtěžší?

Výzva pro nás přišla v momentě před zahájením akčního měsíce hned ve dvou okamžicích. Pět měsíců před vypuknutím kampaně jsme společně s reklamní agenturou vymýšleli nové pojetí mediální kampaně. Součástí plánu bylo, že se lidé a organizace chopí vlastní iniciativy a budou tvořit vlastní videa. Videa však nikdo netočil a nám začalo docházet, že něco nezafungovalo. Přestože nepřišel očekávaný výsledek, sám proces vnesl do celého projektu nové perspektivy a na zkušenosti můžeme stavět další rok. Druhý nečekaný okamžik přišel týden před plánovaným příletem části fotbalového týmu. Obdrželi jsme telefonát z Keni, že slovenská ambasáda v Nairobi neudělila týmu víza k pobytu. Narychlo jsme vymýšleli záložní plán, mobilizovali jsme okolí a kontaktovali jsme různé organizace, které by nám mohly pomoct. Dostalo se nám obrovské podpory a ukázalo se, kolika lidem tady i v Keni záleží na tom, aby se kampaň realizovala.

Jedním z cílů kampaně je podporovat férovost a týmovou spolupráci napříč společností. V čem se tento cíl odrážel během kampaně?

Všichni hráči si z turnajů odnesli medaili. Ne však pro nastřílený počet bodů, ale proto, že se dokázali na pravidlech v tak pestře zastoupených týmech dohodnout a den si společně užít. Férový fotbal bez rozhodčích v sobě skrývá sílu lidi propojovat spíše než rozdělovat na znepřátelené tábory To je něco, co si zaslouží alespoň symbolickou odměnu. Cíl budovat férovou společnost je však velkolepý a čeká nás velký kus práce. Obrovskou sílu mi dodává, když vidím, že za naše cíle nebojujeme jenom my. Je tu již mnoho organizací a jednotlivců, kteří usilují o podobnou věc, jejich práce stojí na podobných hodnotách, i když na to nejdou přes fotbal jako my.

Akční den Pustá Rybná

Všichni členové týmů se po společně stráveném měsíci vrátili do svých domovů – ať už v Keni, nebo v Česku. Víš, jaké jsou jejich další plány?

Většina z mladých lidí nastupuje zpět na univerzitu, někteří plánují zahraniční cesty a stáže. V Keni chystají povídání o tom, jaké to tu bylo. Z našeho vzájemného povídání před odjezdem domů vzešlo, že návrat zpět pro nikoho nebude zásadní změnou. Většina ze zapojených ambasadorů se shodla na tom, že nabyli větší motivaci např. dál studovat nebo se pustit do plánů, na které předtím hledali odvahu.

Radost při udělování cen Hartenberg (2)

A kam bude dál směřovat kampaň? Jaké jsou plány do dalších let?

Po letošním ročníku jsme opět bohatší o nové zkušenosti a máme tak o něco lepší představu, na jakých věcech potřebujeme zapracovat. Oslovují nás noví lidé a organizace, které kampaň zaujala a chtěli by se do ní zapojit. Je tedy možné, že příští rok kampaň opustí některá místa a zavítá do nových regionů. Objevil se také nápad zorganizovat celoroční ligu nízkoprahových klubů, která by byla založena na pravidelné spolupráci s organizacemi pracujícími s mládeží. Takže tu jsou opět nové podněty, noví lidé, nová místa. Nadarmo se projekt nejmenuje Fotbal pro rozvoj, rozvoj se stává naši nedílnou součástí.

 

www.fotbalprorozvoj.org

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze