Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Mezinárodní den demokracie 2013

publikováno: 13.09.2013       téma: Ostatní

iCentrum OSN v Praze

Valné shromáždění OSN přijalo v roce 2007 přelomovou rezoluci. Vyhlásilo 15. září Mezinárodním dnem demokracie a vyzvalo vlády států, organizace systému OSN a další mezinárodní, regionální i nevládní organizace, aby si tento den každoročně připomínaly. 15. září odkazuje na den, kdy v roce 1997 přijala Meziparlamentní unie Všeobecnou deklaraci o demokracii. Je to příležitost zhodnotit stav demokracie ve světě. 

Poselství generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna

„Letošní Mezinárodní den demokracie si připomínáme v období politického přerodu v několika zemích, uprostřed hospodářské krize a zásadních demografických i společenských změn. Všechny tyto události zdůrazňují potřebu dodat sílu hlasům občanů: to je imperativ, na němž spočívá demokracie.

Přes nesporný pokrok v zapojení občanské společnosti narůstá mezi lidmi apatie, která je nejzáludnějším nepřítelem demokracie. Jediným lékem je aktivní spoluúčast. Nejde o samoúčelný cíl, nýbrž o přípravu společností pro zaujímání postojů k opačným názorům, nacházení kompromisu a řešení, a účast na konstruktivní kritické diskusi. Aktivní spoluúčast pomáhá společnosti vytvořit efektivní formy demokracie jak pro vlády, tak pro podniky i občanskou společnost.

Žijeme v době, která díky technologiím nabízí lidem stále lepší přístup k informacím i vliv na rozhodování. Občané se tak mohou přímo zapojit do dění v oblastech, které považuji za nejvyšší současné priority: odstraňování nerovnosti, předcházení ozbrojeným konfliktům a vytváření bezpečnějšího světa, posilování role žen a mladých lidí a dosažení pokroku v udržitelném rozvoji.

Spolu se zvýšeným úsilím o dosažení Rozvojových cílů tisícíletí do roku 2015 pracujeme na vytváření vize dalšího rozvoje. Agenda po roce 2015 vzniká při globálních konzultacích. To je samo o sobě příkladem dosud nevídané snahy vtáhnout do mezinárodních politických rozhodnování i názory občanů. Zároveň s tím se znovu přesvědčujeme o významu spoluúčasti občanů na rozvoji. Milion hlasů, které se připojily ke kampani OSN „MY World“ naléhavě volá po otevřených a vnímavých vládách. Tento požadavek se stává jedním ze tří hlavních cílů budoucí rozvojové agendy.

U příležitosti Mezinárodního dne demokracie vyzývám politické lídry světa, aby vyslyšeli a respektovali názory občanů a reagovali na ně. Vyzývám občany celého světa, aby se zamýšleli nad způsoby, jak sami mohou získat kontrolu nad svým vlastním osudem a zároveň přispět k vytváření lepší budoucnosti pro všechny.

Mluvte. Zapojte se. Věnujte pozornost a porozumění slabším a zranitelnějším. Na naší společné budoucnosti máme všichni stejný zájem. Zavažme se proto, že zajistíme každému, aby mohl v plné míře sehrát svou vlastní roli.“

Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze