Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Vsetínské děti přispěly k boji proti chudobě

publikováno: 08.10.2013       téma: Dny proti chudobě

Tisková zpráva o.s. Líska

Vsetín, pátek 4. října 2013 - Žáci vsetínských škol se dnes zapojili do celostátní kampaně „Česko proti chudobě“ a podpořili ji svým během ve vsetínských ulicích ve vlastním charitativním „Vsetínské školy pro vodu“. Poté společně diskutovali o globálních problémech lidstva. Celá akce proběhla pod záštitou starostky Vsetína paní Ivety Táborské.

„První část programu vyžadovala od desetičlenných týmů hodně fyzických sil, protože děti společně přenášely vodu od altánu v Panské zahradě do kopce na zámek“, řekla nám jedna z organizátorek akce paní Iva Koutná ze sdružení Líska. „Poté ji směnili za peníze, které budou určeny na charitativní projekt. Podařilo se nám nanosit vody celkem za 3.930 Kč, navíc ještě sponzor akce, firma eSports.cz, daroval kulatou částku 5.000 Kč“, dodala Iva Koutná. Běh soutěžních týmů, který odstartovala starostka Vsetína, byl náročný a vyčerpávající, ale to byl záměr organizátorů, protože běh měl symbolizovat těžký úděl lidí v rozvojových zemích, kteří mají jen obtížný přístup k pitné vodě, někdy pro ni musí chodit neschůdným terénem desítky kilometrů. Všichni soutěžící přijali myšlenku za svou a běhali opravdu naplno.

V další části programu proběhla žákovská diskuse v Mramorovém sále vsetínského zámku na téma „Voda jako globální problém“, která soutěžící uvedla do situace a pak se již pustili v rámci wokshopů do hledání vlastních, osobitých návrhů řešení konkrétních situací, jako je například: nedostatek potravin, migrace, vzdělávání v rozvojových zemích, násilí, lidská práva, zdravotnictví nebo problémy životního prostředí či rozvojová pomoc, dětská práce, AIDS, udržitelný rozvoj a mnohé další.

Jako nejzajímavější byla vyhodnocena žádost o finanční dotaci na hloubení studní k získávání pitné vody, kterou předložil tým Základní školy Luh. Mluvčí týmu obhajovala téma skvěle a doplnila osobní zkušenost svého otce, který v rámci svého zaměstnání studny v rozvojových zemích buduje.

Akci pořádalo město Vsetín ve spolupráci s občanským sdružením Líska, zapojilo se též Muzeum regionu Valašsko, Alcedo - středisko volného času Vsetín, Dětský parlament, ZŠ Vsetín Rokytnice a Sychrov. Žádnou ze vsetínských základních škol nenechala výzva v klidu, své soutěžní žákovské týmy vyslaly ZŠ Rokytnice, Sychrov, Ohrada, Trávníky i Luh.

Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze