Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

OSN: 1. březen - Den za nulovou diskriminaci

publikováno: 28.02.2014       téma: Ostatní

iCentrum OSN v Praze

Den za nulovou diskriminaci (#ZERODISCRIMINATION) je příležitostí připomenout právo každého jednotlivce na plnohodnotný, produktivní a důstojný život. Bez ohledu na to, jak vypadá, odkud pochází nebo koho miluje. Den za nulovou diskriminaci podtrhuje význam informovanosti, tolerance, soucitu a míru.

Jak vypadá diskriminace v roce 2014? 

Diskriminace je porušením lidských práv. Je nezákonná, nemorální, zraňující a odlidšťující. Na světě žije příliš mnoho lidí, kteří jsou vystavováni nerovnému zacházení kvůli rase, náboženskému vyznání, národnosti, sexuální orientaci či identitě, postižení, pohlaví nebo věku. Diskriminace se může objevit kdekoliv: ve škole, v zaměstnání, doma nebo ve společnosti. Diskriminace neubližuje pouze jednotlivcům nebo skupinám lidí. Ubližuje všem. Je mnoho způsobů, jak bojovat proti diskriminaci: ozvat se, když se děje něco špatného, informovat, podporovat diskriminované a poukazovat na pozitiva rozmanitosti.

Fakta

  • Jen ve čtyřech zemích z deseti navštěvuje střední školu stejný počet chlapců a dívek.
  • V téměř 80 zemích existují zákony, které staví mimo zákon vztahy osob stejného pohlaví.
  • V Malawi, Namibii a Botswaně má téměř pětina mužů, kteří mají sexuální styky s muži, obavy využívat zdravotních služeb.
  • V Bolívii neumí číst nebo psát 13% žen, ale jen 5% mužů.
  • Lidé s postižením jsou vystaveni čtyřnásobně vyššímu riziku špatného zacházení než lidé, kteří žádné postižení nemají.

Kampaň za nulovou diskriminaci

Program OSN pro problematiku AIDS (UNAIDS) má vizi světa s nulovým přírůstkem nově infikovaných virem HIV, nulová diskriminace a nulový počet úmrtí na AIDS. Pokud však nedosáhneme nulové diskriminace, bude nemožné dosáhnout nulového počtu nových infekcí virem HIV a úmrtí na AIDS.

Proto UNAIDS zahájil v prosinci 2013 kampaň #ZERODISCRIMINATION. Nositelka Nobelovy ceny míru Do Aun Schan Su Ťij se stala její tváří a celosvětovou advokátkou.

Kampaň vyzývá k transformaci, jejímž cílem je dosažení nulové diskriminace. Symbolem se stal motýl.

Další etapa kampaně směřuje k prvním Dni za nulovou diskriminaci, 1. března 2014. K myšlence nulové diskriminace se může přihlásit každý. Třeba tak, že ji podpoří na sociálních sítítch, nebo že o kampani řekne svým blízkým, známým a spolupracovníkům.

 

„Lidé, kteří se dopouštějí diskriminace, ochuzují svůj svět i svět druhých. Věřím ve svět, v němž všichni mohou vzkvétat.“

Do Aun Schan Su Ťij, nositelka Nobelovy ceny míru

Více informací:

Stránky kampaně #ZeroDiscrimination
www.unaids.org/en/resources/campaigns/20131126zerodiscrimination/

Video s Do Aun Schan Su Ťij
www.youtube.com/watch?v=Curi9ZRRDXo&feature=player_embedded

Materiály kampaně ke stažení
www.unaids.org/en/resources/campaigns/20131126zerodiscrimination/materials/

Kampaň #ZeroDiscrimination na Facebooku
www.facebook.com/zerodiscrimination

Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze