Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

ČpCH v neděli na rádiu StreetCulture

publikováno: 15.03.2014       téma: Ostatní

DeMiVoTO – Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc 16. 3., 19:00

HOSTÉ:
Lukáš Voborský z Charity Česká republika
Jarmila Štuková - fotografka, dokumentaristka, organizátorka projektu “ONE BLOOD”
Zástupce Centra Narovinu, o. s.
Dagmar Trkalová z EDUCONu, o. s.

Otázek máme hodně…..

Kde je potřebná pomoc rozvinutější části světa? Jaké jsou výsledky rozvojové spolupráce a humanitární pomoci? Jak vypadá den na misi? Kolik investovaného se nakonec dostane potřebným? Je dost těch, kteří pomáhají? Jsou občané ČR vzdělaní v rozvojové oblasti? Co je to adopce na dálku? Co jsou a jak se plní rozvojové cíle tisíciletí?

Odpovědi se dozvíte v neděli 16. 3. na rádiu Street Culture. Poslechněte si pořad na www.streetculture.cz nebo zajděte do prostor rádia, jehož součástí je bar a diskutujte s námi.

Začínáme v 19:00. Naše stránky: www.demivoto.cz a jsme i na fb: https://www.facebook.com/events/596099033805342/


Lukáš Voborský z Charity Česká republika
Do rádia si odskočí mezi misemi na Haiti a v Jordánsku. Charita Česká republika nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí, provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb. V současné době působí také např. v Indonésii, Mongolsku, Moldavsku, Zambii. Na Haiti působí od roku 2010, kdy zemi zasáhlo ničivé zemětřesení a mělo za následek více než 200 000 obětí na životech..
http://svet.charita.cz/o-nas/


Jarmila Štuková - fotografka, dokumentaristka, organizátorka projektu “ONE BLOOD”
Podnikla mnoho reportážních cest především do rozvojových zemí, kde se soustředila na dokumentování sociální problematiky. ONE BLOOD je sociálně-kulturní projekt, který sleduje různé typy subkultur v “problematických” zemích a podporuje talenty, které objeví. Zdokumentovaný byl příběh tanečníků breakdance v pásmu Gazy, ugandského rappera ze slumu, graffiťáka Bahmana z Iráku či boxerku Tharoth z Kambodži.
www.jarmilastukova.com


Zástupce Centra Narovinu, o. s.
Občanské sdružení Centrum Narovinu se zaměřuje na zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Africe. Dále přispívá ke zvyšování veřejného povědomí o situaci v rozvojovích zemích a zprostředkovává adopci na dálku.
www.centrumnarovinu.cz


Dagmar Trkalová z EDUCONu, o. s.
Posláním organizace je šířit know-how, informací a zkušeností z různých oblastí hospodářství České republiky, včetně zajišťování technické pomoci. Cílem je zvyšování úrovně znalostí a informovanosti vedoucích a odborných pracovníků institucí z České republiky a z rozvojových zemí. Koordinuje kampaň Česko proti chudobě.
www.educon.cz

Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze