Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Všechny články

rok:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

CAMP AFGHANISTAN - právě na Václavském náměstí
[11.10.2006téma: Informace o akcích]

[10.10.2006téma: Ostatní]
Ve dnech 15. – 16. října 2006 proběhne celosvětový happening Stand Up Against Poverty, Stand Up for the Millennium Development Goals. Akci pořádá koalice UN Millennium Campaign a Global Call to Action Against Poverty ve spolupráci s Guinessovou knihou rekordů, nevládními organizacemi, místními úřady, školami a médii. Osobní podporu jí vyjádřil generální tajemník OSN Kofi Annan. [celý text]

[22.09.2006téma: Dny proti chudobě]
Na čtyři sta lidí z Karviné vyslovilo o víkendu svou podporu chudým rozvojovým zemím, když podepisovali archy akce Česko proti chudobě. Karvinskou část celorepublikové akce organizovalo sdružení Dokořán spolu s několika dalšími dobrovolníky z církví i jiných spolků. [celý text]

Setkání s novináři
[19.09.2006téma: Ostatní]
Zástupci kampaně Česko proti chudobě se ve středu 20.9. sejdou s novináři, aby je informovali o průběhu letošních akcí. Novináři se tak budou moci přímo od členů koordinačního týmu dozvědět o cílech této největší české společné nevládní aktivity, která má za cíl získat podporu veřejnosti pro větší zapojení České republiky do boje s globální chudobou. Setkání se uskuteční na půdě informačního centra OSN, což symbolizuje návaznost kampaně na tzv. Rozvojové cíle tisíciletí OSN. V těch se všechny členské státy OSN zavázaly přispět k řešení kritické situace v méně rozvinutých zemích a pomoci řešit palčivé problémy jakými jsou hlad, nedostatek pitné vody, vzdělání, pandemie HIV/AIDS, TBC a malárie, ale také nerovná pravidla světová obchodu či přístup k novým technologiím. Vztah médií k tomuto tématu je klíčový, protože bez věcných a objektivních informací má širší veřejnost jen minimální možnosti se o reálných problémech méně rozvinutého světa dozvědět.

[17.09.2006téma: Informace o akcích]
EurizonsV pondělí 28.8. postupně dojelo do města Olomouc padesát stopařů z jedenácti zemí Evropy, mezi nimi i šest stopařů z České republiky – účastníci projektu Eurizons, evropské kampaně za globální odpovědnost. Jejich cesta začala 23.8. v lotyšské Rize. Pokračovali přes litevské město Kaunas do Krakova a pak dále na jih do Olomouce. Celá kampaň skončí dne 7.9. setkáním s poslanci Evropského parlamentu a velkou pouliční akcí ve Strasburgu. [celý text]


Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze