Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Všechny články

rok:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

[24.04.2006téma: Pochod proti hladu]
PRAHA, 21. dubna 2006 - Tento rok se v Praze uskuteční již třetí ročník celosvětového Pochodu proti hladu: „Fight Hunger: Walk the World“. Hlavním cílem pochodu je posílení povědomí o problému hladu ve světě a získání finančních prostředků pro Světový potravinový program Organizace spojených národů (World Food Programme, WFP), který poskytuje přímou potravinovou pomoc.  [celý text]

[07.04.2006téma: Ostatní]
GlopolisPražský institut pro globální politiku – Glopolis o.p.s. ve spolupráci se Seattle to Brussels Network (S2B), připravuje čtyřdenní seminář, který se uskuteční v Praze ve dnech 21. – 24. května 2006. Seminář je zaměřen na posílení kapacit nevládních organizací ze střední a východní Evropy v oblasti ekonomické globalizace a rozvojové politiky. Obsah seminář je věnován problematice globalizace, udržitelného rozvoje a obchodu. Seminář chce upozornit na význam těchto témat pro země střední a východní Evropy a posílit schopnosti nevládních organizací v postkomunistických zemích monitorovat a analyzovat utváření politiky ve zmíněných oblastech na národní, regionální i evropské úrovni. [celý text]

[30.03.2006téma: Ostatní]
Milostivé léto[b]Po velkých slibech trocha oddlužení[/b] Světová banka vydala poněkud emotivní a trochu zavádějící prohlášení o oddlužení nejchudších zemí. Skutečnost je ovšem taková, že současná výše oddlužení, jak byla domluvena již na schůzce ministrů financí v Gleneagles nedosahuje ani výše k níž se zavázala Světová banka před deseti lety, ani sumy, kterou přislíbila redukovat G8 před sedmi lety. [celý text]

[27.03.2006téma: Informace o akcích]
Kampaň Česko proti chudobě se představila ve Zlíně. Stalo se ta v rámci filmového festivalu 30dkg svobody, který pořádali studenti z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve dnech 7. – 10.3.2006. [celý text]

„TANCEM PROTI CHUDOBĚ“ - fotografie z akce
[25.03.2006téma: Informace o akcích]
Taneční skupina NOSOTROS uspořádala pro naši kampaň 24. března v pražském klubu Tropison tanečně - informační večer „Tancem proti chudobě“. Pokud jste tam nebyli - můžete se podívat aspoň na fotky, které se našemu digitálu podařilo v přímí klubu zachytit ;-) Fotogalerie


Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze