Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Ostatní

rok:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

Příloha v jihočeské MFD 25.11.2006
[22.11.2006téma: Ostatní]
V sobotu 25. listopadu vyjde v jihočeské MF Dnes čtyřstránková příloha v rámci projektu Rozvojovka společnosti Člověk v tísni. Kromě článku o Česku proti chudobě zde najdete reportáže z Vietnamu a Ugandy nebo vyprávění namibijské studentky v ČR a české dobrovolnice v Namibii. Přečtete si jak se v jihočeských školách učí o Africe a co se naopak učí afričtí učitelé. Dozvíte se také, co si o pomoci rozvojovým zemím myslí jihočeské osobnosti, například hejtman kraje Jan Zahradník, houslista Pavel Šporcl nebo herec Jiří Mádl.

[01.11.2006téma: Ostatní]
Boj s chudobou se dostal do Guinessovy knihy rekordů. V neděli a pondělí 15. a 16. října demonstrovalo 23,5 milionů lidí své odhodlání skoncovat s chudobou. Jednalo o největší koordinovanou akci tohoto druhu v historii. [celý text]

[19.10.2006téma: Ostatní]
Soutěž o nejzajímavější dárek vyrobený z materiálů běžně a zdarma dostupných u nás i ve světě. Určené pro domy dětí a mládeže, umělecké školy, nízkoprahová centra i další zájemce ve 2 kategoriích (děti do 7. třídy ZŠ, starší mládež). [celý text]

[10.10.2006téma: Ostatní]
Ve dnech 15. – 16. října 2006 proběhne celosvětový happening Stand Up Against Poverty, Stand Up for the Millennium Development Goals. Akci pořádá koalice UN Millennium Campaign a Global Call to Action Against Poverty ve spolupráci s Guinessovou knihou rekordů, nevládními organizacemi, místními úřady, školami a médii. Osobní podporu jí vyjádřil generální tajemník OSN Kofi Annan. [celý text]

Setkání s novináři
[19.09.2006téma: Ostatní]
Zástupci kampaně Česko proti chudobě se ve středu 20.9. sejdou s novináři, aby je informovali o průběhu letošních akcí. Novináři se tak budou moci přímo od členů koordinačního týmu dozvědět o cílech této největší české společné nevládní aktivity, která má za cíl získat podporu veřejnosti pro větší zapojení České republiky do boje s globální chudobou. Setkání se uskuteční na půdě informačního centra OSN, což symbolizuje návaznost kampaně na tzv. Rozvojové cíle tisíciletí OSN. V těch se všechny členské státy OSN zavázaly přispět k řešení kritické situace v méně rozvinutých zemích a pomoci řešit palčivé problémy jakými jsou hlad, nedostatek pitné vody, vzdělání, pandemie HIV/AIDS, TBC a malárie, ale také nerovná pravidla světová obchodu či přístup k novým technologiím. Vztah médií k tomuto tématu je klíčový, protože bez věcných a objektivních informací má širší veřejnost jen minimální možnosti se o reálných problémech méně rozvinutého světa dozvědět.


Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze