Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Ostatní

rok:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

[07.07.2009téma: Ostatní]
celý text...
Pokrok v potírání chudoby a hladu ve světě začíná v důsledku globální ekonomické a potravinové krize zpomalovat a v některých oblastech se situace dokonce zhoršuje. Splnění Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) – výrazně zlepšit v letech 2000 až 2015 život a podmínky nejchudších vrstev populace – tak může být ohroženo. To je jeden z hlavních závěrů výroční zprávy Organizace spojených národů hodnotící průběžně dosažené výsledky v plnění MDG, která právě vychází. [celý text]

[25.06.2009téma: Ostatní]
V newyorkém sídle OSN včera začal třídenní summit o globální finanční a ekonomické krizi. Představitelé států jednají o společném postupu proti ekonomickému poklesu. Představitelé OSN je upozornili především na tvrdé dopady krize na chudé rozvojové státy. [celý text]

[12.06.2009téma: Ostatní]
Letošní připomenutí proběhne pod heslem „Dejme dívkám šanci vzdělávat se – odstraňme dětskou práci.“ Podle údajů Mezinárodní organizace práce (ILO) na světě pracuje 218 milionu dětí. Přibližně 100 milionů z nich tvoří dívky. Ty často vykonávají stejné práce jako chlapci, jsou ale mnohem zranitelnější a podstupují větší rizika. [celý text]

[14.05.2009téma: Ostatní]
České a evropské nevládní organizace varují, že v době, kdy rozvojové země čelí tvrdým dopadům ekonomické krize, evropské vlády v pomoci těmto chudým zemím selhávají. Do roku 2010 EU poskytne o 40 mld. EUR méně na pomoc rozvojovým zemím, než kolik kolektivně slíbila. Před krizí muselo 1,25 mld. lidí na světě vystačit s 25 korunami na den, nyní vážně hrozí, že se toto číslo ještě zvýší, ale bohaté země to nereflektují. Česká vláda např. zvažuje vyhradit na šrotovné 2,5 mld. Kč, což jsou 2/3 ročních výdajů na rozvojovou spolupráci (3,635 mld.). [celý text]

[30.04.2009téma: Ostatní]
Velký výzvaHnutí DUHA otevřelo 24. března kampaň Velká výzva, která si dala za cíl navrhnout a prosadit nový český zákon o snižování emisí skleníkových plynů. Usnadní průmyslu investice do moderních technologií, oživí ekonomiku a rozpumpuje další inovace. Jde o obdobu kampaně Big Ask, která běží v dalších evropských zemích. Kampaň Česko proti chudobě se k Velké výzvě připojila. [celý text]


Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze