Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Ostatní

rok:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

[16.04.2009téma: Ostatní]
Ve dnech 13. a 14 dubna proběhlo v Praze udílení cen Energy Globe. Vítězné i nominované projekty ukázaly, že udržitelné technologie představují do budoucna klíčové řešení při zajišťování základních potřeb obyvatel rozvojového i rozvinutého světa. [celý text]

[09.04.2009téma: Ostatní]
V minulém roce došlo k rekordnímu zvýšení pomoci rozvojovým zemím. Ani tyto prostředky ovšem nestačí k naplnění Rozvojových cílů tisíciletí. Proto představitelé OECD vyzývají rozvinuté země k pokračování navyšování rozvojové pomoci. [celý text]

[25.02.2009téma: Ostatní]
celý text...
Společnost SC&C vypracovala pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR výzkum veřejného mínění v oblasti rozvojové spolupráce. Průzkum byl prováděn v říjnu 2008 na vzorku 1052 respondentů a mohl srovnávat výsledky s podobným průzkumem v roce 2006. A co jsou hlavní poznatky o postojích nás občanů České republiky k pomoci nejchudším zemím? [celý text]


Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze