Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Všechny články

rok:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

celý text...
Výroční zpráva Rozvojového programu OSN Human Development Report (Zpráva o lidském rozvoji) hodnotí kvalitu života v jednotlivých státech podle tzv. indexu lidského rozvoje (HDI), který vedle ekonomických zahrnuje celou řadu ukazatelů sociálních, jako je například očekávaná délka života, přístup ke vzdělání, zdravotní péče, apod. Na 1. místě je Norsko následované Austrálií a Novým Zélandem, ČR je 28., na konci žebříčku najdeme vesměs státy subsaharské Afriky.  [celý text]

Deník Referendum: Česká republika vydává podle eurokomisaře Piebalgse příliš málo peněz na zahraniční rozvojovou pomoc. Vláda tvrdí, že více peněz nemá a musí šetřit, přitom v Afghánistánu hodlá zvýšit počet vojáků. [celý text]

[04.10.2010téma: Ostatní]
celý text...
Zaostřeno: Jak Česká republika snižuje globální chudobu | Komentář: Splnění slibů je otázkou politické vůle | Nakonec: Konference „Boj s hladem cestou zodpovědného obchodu a udržitelného zemědělství“ [celý text]

Čisté pitné vody je málo. „ Téměř dvě miliardy lidí žijí v oblastech s nedostatkem vody a tři miliardy nemají tekoucí vodu v okruhu jednoho kilometru od domova, “ uvádí Maude Victoria Barlowová, kanadská spisovatelka a aktivistka, která je spoluzakladatelkou organizace Blue Planet Project, prosazující lidské právo na vodu. [celý text]

Včera v New Yorku skončilo třídenní zasedání OSN věnované Rozvojovým cílům tisíciletí. Zopakovaly se staré sliby, anebo mohou nejchudší obyvatelé doufat, že se jim bude žít alespoň o trochu lépe? Komentář Ondřeje Kopečného, který v New Yorku jednání sledoval za koalici českých rozvojových neziskových organizací. [celý text]


Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze