Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Všechny články

rok:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

[10.05.2010téma: Gender]
celý text...
Centrum ProEquality zpracovávalo v roce 2009 genderový audit oddělení humanitární a rozvojové pomoci organizace Charita Česká republika. Dokument může posloužit i dalším NNO jako inspirace pro posílení jejich kapacit v genderových otázkách. [celý text]

[10.05.2010téma: Žádosti o pomoc]
celý text...
OSN vyhlašuje evropskou soutěž v tvorbě tiskových inzerátů na téma: Můžeme skoncovat s chudobou ve světě! Soutěž je otevřena všem občanům evropských zemí. Cena pro vítěze: 5 000 Euro [celý text]

[07.05.2010téma: Žádosti o pomoc]
Hledáme zájemce o zapojení se a aktivní účast v evropském projektu MDGs - Media pro Rozvojové cíle tisíciletí. Cílem projektu je zvýšit povědomí o MDGs, vzájemných vazbách mezi EU a rozvojovými zeměmi, problematice rozvojové spolupráce skrze aktivaci mladých lidí a jejich osobního zapojení do vzdělávací a informační kampaně. Součástí aktivit je trénink na práci s multimédii k propagaci MDGs a rozvojovému vzdělávání, který bude realizován v Itálii, Peru/Keni, a v Polsku. [celý text]

[06.05.2010téma: Gender]
celý text...
Centrum ProEquality vydalo zprávu Ženy a česká společnost. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking +15), která kriticky hodnotí naplňování míry závazků v jednotlivých oblastech Pekingské akční platformy. [celý text]

[30.04.2010téma: Ostatní]
celý text...
Článek náměstkyně generálního tajemníka OSN Asha-Rose Migiro o situaci na Haiti. Z reakcí vysokých představitelů státu i běžných lidí postižených katastrofou a nakonec i ze své vlastní zkušenosti soudí, že základem všech snah o rozvoj se musí stát školy, knihy, učitelé, jedním slovem vzdělání. [celý text]


Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze