Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Ostatní

rok:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

[30.04.2010téma: Ostatní]
celý text...
Článek náměstkyně generálního tajemníka OSN Asha-Rose Migiro o situaci na Haiti. Z reakcí vysokých představitelů státu i běžných lidí postižených katastrofou a nakonec i ze své vlastní zkušenosti soudí, že základem všech snah o rozvoj se musí stát školy, knihy, učitelé, jedním slovem vzdělání. [celý text]

[30.04.2010téma: Ostatní]
celý text...
Blíží se volby a politici slibují možné i nemožné. Jedním z aspektů programů je, jak se kandidáti politických stran dívají na témata spojená s rozvojovou problematikou, tak jak je máme v našich požadavcích. Dovolili jsme si připravit několik otázek, které byste v případě účasti na nějakém mítinku mohli kandidátům položit. Jsou to samozřejmě jen náměty a je jen na Vás, jak budete otázku formulovat. [celý text]

[28.04.2010téma: Ostatní]
Daňová politika nadnárodních firem, pašování, černý obchod a další pokoutné transakce ochudily Afriku v letech 1970 až 2008 o desetkrát větší částku, než jakou získala v rámci rozvojové pomoci od bohatých států. Pouze 3 % uniklé sumy připadají na korupci, úplatkářství a rozkrádání státního majetku úředníky. Právě tyto jevy jsou přitom v souvislosti s chudnutím třetího světa zmiňovány nejčastěji. [celý text]

[27.04.2010téma: Ostatní]
Před třiceti lety získala černošská většina svobodu. Nevídaná vstřícnost vítězů však bílou menšinu vedla k aroganci, která přivedla Zimbabwe do současného úpadku. [celý text]

[19.04.2010téma: Ostatní]
Zástupci platformy Česko proti chudobě, která sdružuje více než 40 českých neziskových organizací, vítají nedávné schválení Zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci v Poslanecké sněmovně PČR, upozorňují však na rizika, která plynou z nedostatečného financování rozvojového a humanitárního sektoru. [celý text]


Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze