Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Všechny články

rok:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

[01.07.2011téma: Ostatní]
celý text...
Zaostřeno: Naše nenažranost musí skončit | Zaostřeno: Zelená podpásovka od uhelného obra | Nakonec: Evropsko-kolumbijský rébus: Obchod nebo lidská práva? | Krátce: Ministři zemědělství zemí G20 schválili plán proti cenové nestabilitě [celý text]

Kurz "Mikrofinancování - účinný nástroj Zahraniční rozvojové spolupráce ČR a jeho možnosti zařazení do výukových osnov vybraných předmětů na středních školách" pořádá Nadační fond Microfinance 26.-28.8.  v Praze. Je určen především pro zájemce z řad středoškolských pedagogů. [celý text]

[21.06.2011téma: Žádosti o pomoc]
celý text...
Zajímají Vás média a rozvojová problematika? Chcete se sát žurnalisty nebo pomáhat zlepšení situace v oblastech jako jsou ekologie, problém chudoby, dětská práce atd.?  Letní mediální škola, 24.-29.7. v areálu Sázava. Účast i pobyt zdarma! [celý text]

[15.06.2011téma: Gender]
Tak jako každý rok vydá organizace Gender Studies speciální noviny nazvané "Půl na půl", které budou kameloty a kamelotkami rozdávány 17. 6. 2011 v Brně, 19. 6. v Olomouci a 20. 6. 2011 v Praze a Poděbradech. Přinášejí informace zejména k problematice slaďování osobního a pracovního života. [celý text]

[09.06.2011téma: Žádosti o pomoc]
Gender Studies, o.p.s., KARAT Coalition (PL) a One World Action (UK) hledá tazatele/tazatelku výzkumu zaměřeného na to, do jaké míry jsou zohledňovány rovné příležitosti žen a mužů v rozvojové spolupráci v ČR. Výstupem výzkumu je případová studie (case study) v angličtině, která bude k dispozici českým (a evropským) nevládním organizacím. [celý text]


Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze