Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Všechny články

rok:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

[08.11.2011téma: Gender]
Otevřená společnost, o.p.s. – Centrum ProEquality realizovala za podpory MZV v roce 2011 projekt Posilování kapacit rozvojových NNO v začleňování genderu. Cílem projektu bylo posílit odbornost a kapacity rozvojových NNO v oblasti začleňování genderu do rozvojových projektů a zároveň posílit interní politiky NNO v zohledňování tématu a přispět tak k větší efektivnosti české zahraniční rozvojové spolupráce a větším dopadům na snižování chudoby. [celý text]

[04.11.2011téma: Změna klimatu a rozvoj]
Nová zpráva Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) mapuje změny globálního životního prostředí během posledních dvou desetiletí. Poukazuje na rychlý nárůst emisí skleníkových plynů, pokles biodiverzity i 40procentní nárůst využívání přírodních zdrojů. To vše probíhá rychleji než růst světové populace. [celý text]

celý text...
Již pojednadvacáté letos vychází výroční zpráva Rozvojového programu OSN Human Development Report (Zpráva o lidském rozvoji, HDR). V žebříčku nelépe hodnocených států podle kvality života je na prvním místě Norsko následované Austrálií, Nizozemskem, Spojenými státy a Novým Zélandem. Česká republika je na 27. místě druhým nejlépe hodnoceným státem bývalého východního bloku. [celý text]

[02.11.2011téma: Informace o akcích]
celý text...
Týden akcí, které budou probíhat po celém světě a navážou na Světový pochod z roku 2009. V Praze a Brně půjde o workshopy a semináře (Konflikty za naše pohodlí, Jaderné odzbrojení, Války o energie vs. obnovitelné zdroje, Aktivní nenásilí - hnutí u nás a ve světě a další). 11 sekund reflexe za mír a nenásilí – celosvětová spirituální výzva k zamyšlení se nad mírem a nenásilím na osobní i společenské úrovni, dne 11. 11. 2011 po dobu 11 sekund. [celý text]

Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby
Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby
Nejnovější kniha vydaná o.s. EDUCON v rámci kampaně Česko proti chudobě. Hlavními tématy jsou důstojná práce, problematika nedostatku energie pro nejchudší obyvatele planety a problematika zajištění potravinové bezpečnosti a samostatnost, mezinárodní finanční úniky do daňových rájů, otázky měření rozvoje či reflexe problémů současné demokracie. Ke stažení zde.


Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze