Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Ostatní

rok:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

[19.08.2013téma: Ostatní]
Letošní volby v Zimbabwe se měly stát milníkem v transformaci země, množství pochybení ale přesáhlo i v regionu obvyklou mez. Opozice se obrátila na soud. Pozorovatelé radí vyčkat jednání jihoafrických státníků. [celý text]

[17.07.2013téma: Ostatní]
Po šestiměsíčním pobytu v Africe se v červenci vracejí čeští dobrovolníci vyslaní Diakonií ČCE - Střediskem humanitární a rozvojové pomoci, aby proškolovali místní komunity jak se připravit na krizové situace. Pro následující týdny mají připravené přednášky pro širokou i odbornou veřejnost. Stále je také k vidění výstava “Mapování pod africkým sluncem”. [celý text]

[22.05.2013téma: Ostatní]
celý text...
Spolupráci a vzájemnou podporu aktivit s kampaní ČpCH potvrdil UNICEF (Dětský fond OSN), hlavní světová organizace, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. [celý text]

[19.05.2013téma: Ostatní]
Česká republika se stala řádným členem Výboru OECD pro rozvojovou spolupráci (Development Assistance Committee – DAC) a zařadila se tak mezi 25 nejvyspělejších dárců světa, kteří dohromady poskytují až 95 % veškeré rozvojové pomoci. Po osmnácti letech členství v OECD dochází k symbolickému i k faktickému završení přerodu České republiky z příjemce v dárce rozvojové pomoci. [celý text]

[09.05.2013téma: Ostatní]
celý text...
V pondělí 29.4. se u kulatého stolu diskutovalo o problematice vztahů mladé a střední generace ke generaci seniorů z perspektivy domácí, evropské - i z pohledu rozvojových zemí. [celý text]


Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze