Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Ostatní

rok:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

 
Odpovědnost bez hranic: klima a chudoba
[06.12.2008téma: Ostatní]
Publikace, vydávaná společně českými rozvojovými, humanitárními a ekologickými nevládními organizacemi, poukazuje na souvislosti mezi globálními změnami klimatu, situací rozvojových zemí a děním v České republice. Lidé v nejchudších zemích jsou globálními změnami podnebí ohroženi mnohem více než střed Evropy. Přitom historická odpovědnost za většinu emisí z posledních více než 250 let leží na industrializovaných zemích globálního Severu. Publikace je k dispozici ve formátu PDF nebo můžete požádat o tištěnou podobu na adrese jiri.jerabek@ecn.cz

[03.12.2008téma: Ostatní]
Doha/Praha, 3.12.2008  Po čtyřech dnech jednání skončila v Kataru mezinárodní Následná konference OSN Financování rozvoje. Jednohlasně přijatá Deklarace z Doha završila tvrdá vyjednávání posledních dnů a nastolila rámec, v kterém by se měly řešit problémy finanční a komoditní krize, nárůst chudých a hladovějících a zajištění udržitelného rozvoje pro všechny. Dokument je ovšem poznamenán mnoha kompromisy a není ani jasné, na kolik se ho budou snažit naplnit vlády jednotlivých zemí. [celý text]

[27.11.2008téma: Ostatní]
Praha/Doha-Kata, 27. listopadu 2008  Představitelé občanských organizací se v Doha shodli také na podpoře transferu udržitelných technologií zaměřených na rozvoj nejchudších regionů.  Na závěr Fóra občanských iniciativ v katarském Doha byla odsouhlasena deklarace Investujme do rozvoje pro lidi. Toto prohlášení je určeno představitelům vlád na konferenci Financování rozvoje, kteří budou v době finanční, potravinové a energetické krize řešit otázku, jak čelit globální chudobě, pandemiím a rostoucímu počtu hladovějících. [celý text]

Parlamentní debata: ČR a nové impulsy mezinárodního rozvoje
[12.11.2008téma: Ostatní]
Fotografie z parlamentní debaty, kterou uspořádalo o.s. EDUCON jménem kampaně Česko proti chudobě dnes, 12. listopadu 2008, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Více informací přípravujeme. Tisková zpráva před akcí. Fotografie (7 snímků)

[07.11.2008téma: Ostatní]
Dne 12. listopadu se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskuteční debata, jejímž hlavním tématem bude otázka základních lidských práv a jejich prosazování v rámci politiky mezinárodního rozvoje. Účastníci budou diskutovat o roli oficiální české rozvojové spolupráce a české rozvojové politiky v souvislosti s blížícím se evropským předsednictvím a v kontextu současné potravinové a finanční krize. Debaty se zúčastní členové parlamentu, zástupci OSN, ministerstev, občanských organizací i soukromého sektoru. [celý text]


 
Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze