Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Texty k šíření


  1  2
Právní a daňové ráje - zastavme skandál
[04.05.2008téma: Texty k šíření]
Výraz „daňový ráj“ v nás vyvolá představu líbezného ostrova zalitého sluncem, na kterém rostou palmy. Ostrova, který se nachází kdesi na konci světa a na kterém se válí a přitom obohacuje několik miliardářů. Tedy nic, co by se nás mělo týkat. Tato představa je však mylná a navíc škodlivá, neboť kapitál, který plyne do daňových rájů, je čím dál tím větší. Polovina financí na mezinárodní úrovni protéká v současnosti těmito místy. Původ peněz je čím dál rozmanitější a důsledky této situace jsou dramatické z mnoha hledisek. Kampaň ČPCH vydala český překlad brožury Francouzské platformy pro problematiku daňových a právních rájů, spolu s plakátem Daňové ráje světa. Brožuru a plakát si můžete stáhnout zdarma ve formátu PDF v sekci ke stažení.

[16.01.2008téma: Texty k šíření]
Sdílení technologií a jejich přenos jsou již od počátku základní teoretické stavební kameny rozvojové pomoci a spolupráce. Organizace jako UNDP, FAO, WHO na to často upozorňovaly a mnohdy i činily praktické kroky při přenosu technologií do méně rozvinutých zemí. Tomáš Tožička shrnuje situaci, limity, problémy a přidává i vlastní zkušenosti z praktického nasazení moderních technologií v nejchudších zemích - sluneční a větrné elektrárny při elektrifikaci v Zambii. [celý text]

[01.01.2008téma: Texty k šíření]
Texty zařazené v této sekci a jejich části je možno volně šířit s uvedením autora, nekomerčně a v nezměněné podobě. [celý text]


  1  2
Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze