Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Rozvojové cíle tisíciletí


celý text...
Významný report vypracovaný skupinou 22 významných osobností pod hlavičkou OSN. Udržitelný rozvoj je podstatně důležitější než všechny krize, které sužují současný svět. Jak si v této oblasti vedeme? Celkový HDP vzrostl o 75 % (1992-2010), HDP na hlavu o 40 %, celková nerovnost se ale nadále zvětšuje. 27 % obyvatel světa žije v extrémní chudobě (46 % v roce 1990). [celý text]

Praha, 15. února 2012 – Daň z finančních transakcí má sloužit rozvoji a boji proti změně klimatu. Skupina českých neziskových organizací sdružených v rámci kampaně Česko proti chudobě proto vyzvala francouzského velvyslance, aby jeho země část výdělku z nově zavedené daně věnovala na rozvoj. [celý text]

Tisková zpráva Evropa se 8. února v Bruselu oficiálně připojí k Mezinárodnímu roku udržitelné energie pro všechny. Letos by si podle OSN měli lidé připomínat, že na světě stále žije téměř jeden a půl miliardy lidí v energetické chudobě a tuto situaci zlepšit. [celý text]

Na konferenci o budoucnosti energetiky v Abú Dhabí byl oficiálně zahájen Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Podpořil jej i generální tajemník OSN Pan Ki-mun, který vyzval svět k hledání nových řešení v boji proti energetické chudobě. [celý text]

Publikace Biopaliva - paliva za jídlo?
Publikace Biopaliva - paliva za jídlo?
Glopolis vydává mnoho publikací, jež se zabývají hladem, potravinovou krizí či zábory půdy – tato publikace je dále rozpracovává a ukazuje roli, již biopaliva v této neveselé situaci hrají, neboť pojítko mezi hladem a biopalivy je velmi silné. Co jsou vlastně biopaliva? Jaké jsou politiky jejich výroby? A jaký je jejich dopad na chudé země? Ke stažení v PDF


Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze