Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Rozvojové cíle tisíciletí


celý text...
„Události tohoto roku opakovaně podtrhovaly důležitost lidských práv. V celém světě se lidé dali do pohybu a požadovali spravedlnost, důstojnost, rovnost, spoluúčast – tedy práva zakotvená ve Všeobecné deklaraci,“ říká ve svém tradičním poselství ke Dni lidských práv šéf OSN Ban Ki-moon. [celý text]

celý text...
Snímek českých středoškoláků A co když je všechno jinak? zvítězil v mezinárodní soutěži krátkých filmů týkajících se rozvojové problematiky a Rozvojových cílů tisíciletí v Krakově. [celý text]

Interaktivní aplikace Energie pro všechny
Interaktivní aplikace Energie pro všechny
Pomocí speciální internetové aplikace můžete vyjádřit svůj názor na situaci nejchudších zemí, kde není  samozřejmostí přístup k elektrické energii. Můžete si vybrat jeden z pěti důvodů, proč by se s tím mělo něco udělat, a se svým názorem se podělit s ostatními na sociálních sítích. Aplikace na udrzitelnost.cz

U příležitosti pátečního Mezinárodního dne za odstranění násilí na ženách (25. listopadu) vyzývá generální tajemník OSN Ban Ki-moon vlády států i soukromý sektor ke zvýšení příspěvků do zvláštního fondu OSN na potírání násilí páchaného na ženách. Tento finanční mechanismus již patnáct let poskytuje granty na projekty na regionální i místní úrovni. [celý text]

celý text...
Již pojednadvacáté letos vychází výroční zpráva Rozvojového programu OSN Human Development Report (Zpráva o lidském rozvoji, HDR). V žebříčku nelépe hodnocených států podle kvality života je na prvním místě Norsko následované Austrálií, Nizozemskem, Spojenými státy a Novým Zélandem. Česká republika je na 27. místě druhým nejlépe hodnoceným státem bývalého východního bloku. [celý text]


V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze