Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Rozvojové cíle tisíciletí


Informační balíček o rostoucích cenách potravin
Informační balíček o rostoucích cenách potravin
V souvislosti se současným trendem růstu cen potravin připravil Glopolis „informační balíček“, který obsahuje infolist a článek o rostoucích cenách potravin a příčinách tohoto růstu. Protože nejhorší vliv mají rostoucí ceny potravin na obyvatele chudých zemí, následuje policy paper o příčinách a charakteristice hladu. Infolist o potravinové suverenitě se pak věnuje konceptu, který podle obyvatel rozvojových zemí představuje hlavní řešení pro zabezpečení potravinové bezpečnosti. Informační balíček

Světový den vody (22. března) si z podnětu konference OSN o životním prostředí a rozvoji připomíná celý svět od roku 1993. Cílem je zvýšit obecné povědomí a podněcovat politická a technická opatření v této oblasti. [celý text]

Deník Referendum: Dle nové zprávy OSN může řízený přechod od průmyslového zemědělství k ekologickému zvýšit produkci potravin na dvojnásobek už do deseti let. Ekologickými postupy se dají nahradit hnojiva, pesticidy i nutnost využití mnoha zemědělských strojů. [celý text]

Analytické materiály o financích a rozvoji
Analytické materiály o financích a rozvoji
Glopolis připravil 4 analytické materiály, které se čtivou formou zabývají světovými financemi a souvislostmi s rozvojem:  Institucionální investoři, Kdo se (ne)bojí mezinárodních daní, Kapesní průvodce krizí a jejími dopady v rozvojových zemích, Černá díra rozvojového financování. V PDF formě jsou k dispozici v sekci Analytické materiály.

Deník Referendum: Analytikové z Financial Times spočítali, že čínským režimem kontrolované banky poskytly rozvojovým zemím za poslední dvě léta větší úvěry než známá globální instituce. Pozorovatelé připomínají, že Peking úvěry využívá k obhajobě strategických zájmů. [celý text]


Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze