Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Rozvojové cíle tisíciletí


  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
Světový den vody (22. března) si z podnětu konference OSN o životním prostředí a rozvoji připomíná celý svět od roku 1993. Cílem je zvýšit obecné povědomí a podněcovat politická a technická opatření v této oblasti. [celý text]

Deník Referendum: Dle nové zprávy OSN může řízený přechod od průmyslového zemědělství k ekologickému zvýšit produkci potravin na dvojnásobek už do deseti let. Ekologickými postupy se dají nahradit hnojiva, pesticidy i nutnost využití mnoha zemědělských strojů. [celý text]

Analytické materiály o financích a rozvoji
Analytické materiály o financích a rozvoji
Glopolis připravil 4 analytické materiály, které se čtivou formou zabývají světovými financemi a souvislostmi s rozvojem:  Institucionální investoři, Kdo se (ne)bojí mezinárodních daní, Kapesní průvodce krizí a jejími dopady v rozvojových zemích, Černá díra rozvojového financování. V PDF formě jsou k dispozici v sekci Analytické materiály.

Deník Referendum: Analytikové z Financial Times spočítali, že čínským režimem kontrolované banky poskytly rozvojovým zemím za poslední dvě léta větší úvěry než známá globální instituce. Pozorovatelé připomínají, že Peking úvěry využívá k obhajobě strategických zájmů. [celý text]

celý text...
Výroční zpráva Rozvojového programu OSN Human Development Report (Zpráva o lidském rozvoji) hodnotí kvalitu života v jednotlivých státech podle tzv. indexu lidského rozvoje (HDI), který vedle ekonomických zahrnuje celou řadu ukazatelů sociálních, jako je například očekávaná délka života, přístup ke vzdělání, zdravotní péče, apod. Na 1. místě je Norsko následované Austrálií a Novým Zélandem, ČR je 28., na konci žebříčku najdeme vesměs státy subsaharské Afriky.  [celý text]


  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze