Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Rozvojové cíle tisíciletí


celý text...
Výroční zpráva Rozvojového programu OSN Human Development Report (Zpráva o lidském rozvoji) hodnotí kvalitu života v jednotlivých státech podle tzv. indexu lidského rozvoje (HDI), který vedle ekonomických zahrnuje celou řadu ukazatelů sociálních, jako je například očekávaná délka života, přístup ke vzdělání, zdravotní péče, apod. Na 1. místě je Norsko následované Austrálií a Novým Zélandem, ČR je 28., na konci žebříčku najdeme vesměs státy subsaharské Afriky.  [celý text]

Deník Referendum: Česká republika vydává podle eurokomisaře Piebalgse příliš málo peněz na zahraniční rozvojovou pomoc. Vláda tvrdí, že více peněz nemá a musí šetřit, přitom v Afghánistánu hodlá zvýšit počet vojáků. [celý text]

Čisté pitné vody je málo. „ Téměř dvě miliardy lidí žijí v oblastech s nedostatkem vody a tři miliardy nemají tekoucí vodu v okruhu jednoho kilometru od domova, “ uvádí Maude Victoria Barlowová, kanadská spisovatelka a aktivistka, která je spoluzakladatelkou organizace Blue Planet Project, prosazující lidské právo na vodu. [celý text]

Včera v New Yorku skončilo třídenní zasedání OSN věnované Rozvojovým cílům tisíciletí. Zopakovaly se staré sliby, anebo mohou nejchudší obyvatelé doufat, že se jim bude žít alespoň o trochu lépe? Komentář Ondřeje Kopečného, který v New Yorku jednání sledoval za koalici českých rozvojových neziskových organizací. [celý text]

Zatímco světoví státníci jednali a hledali řešení, Václav Klaus si udělal výlet do USA, komentuje Tomáš Tožička průběh a výsledky summitu OSN věnovaného otázkám globální chudoby, který ve středu skončil. [celý text]


Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze