Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Rozvojové cíle tisíciletí


celý text...
Sportovní událost roku, světový šampionát ve fotbale, byl zahájen v Jihoafrické republice. Pro Organizaci spojených národů je to velká příležitost upozornit na zásadní roli, kterou sport sehrává v oblasti bezpečnosti a rozvoje.  [celý text]

IC ONS: Světový den životního prostředí (5. června) je příležitostí k prezentaci ekologických témat a podpoře aktivit ve prospěch životního prostředí. Hostitelskou zemí hlavních oslav je letos Rwanda.Téma letošního světového dne, „Mnoho druhů. Jedna Planeta. Jedna budoucnost.“, se týká ochrany biologické romanitosti. [celý text]

LDC Watch k plnění Rozvojových cílů tisíciletí
Projev Dr. Arjuna Karki, mezinárodního koordinátora LDC Watch, na zasedání Valného shromáždění OSN k přípravě Summitu OSN o Rozvojových cílech tisíciletí v roce 2010. New York, 13. dubna 2010.   MS Word  projev v AJ, 251 kB

Autor nejzdařilejšího snímku se zúčastní mezinárodního setkání všech autorů vítězných snímků v Itálii a v Keni. Setkání se uskuteční na přelomu června a července a potrvá dva týdny, na programu jsou diskuse a workshopy s rozvojovou tematikou. [celý text]

PRAHA, 12. září 2008 (Informační centrum OSN) – V sídle Organizace spojených národů v New Yorku byla včera zveřejněna výroční zpráva o plnění tzv. rozvojových cílů tisíciletí (MDG). Projekt namířený na zlepšení životních podmínek nejchudších lidí přijaly v roce 2000 všechny členské státy OSN. Celkem osm cílů je zaměřeno na omezování chudoby, snižování mateřské a dětské úmrtnosti, posilování postavení žen, na ochranu životního prostředí i vytváření spravedlivějších podmínek mezinárodního obchodu do roku 2015. [celý text]


Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze