Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Rozvojové cíle tisíciletí


Akce k MDGs v newyorském sídle OSN
V měsíci září proběhne v New Yorku summit OSN k plnění MDGs. Vedle toho se bude v sídle OSN konat řada doprovodných akcí pořádaných agenturami OSN, vládami států i nevládními organizacemi. Přestože se jedná o akce v New Yorku a většina z nich je určena jen pro přímo zvané, může pro vás být zajímavé dozvědět se jaký typ akcí k MDGs bude probíhat a vyhledávat si následně informace a meteriály, které z nich vzejdou. PDF  Seznam akcí, 166 kB

TZ: Rozvojové země pomoc v boji proti chudobě potřebují, ale účinnou
Ve dnech 2. až 4. září 2008 se v Akkře (Ghana) koná Třetí fórum na vysoké úrovni o účinnosti pomoci. Vlády donorských a rozvojových států budou hodnotit reformu poskytování rozvojové pomoci od přijetí tzv. Pařížské deklarace přijaté v roce 2005. Organizace občanské společnosti jsou zapojené do tohoto procesu a požadují, aby se vlády dohodly na ambicióznějším postupu reforem. Platforma FoRS adresovala společné návrhy i českému Ministerstvu zahraničních věcí a české delegaci do Akkry. PDF  Tisková zpráva FoRS k Akkře 29.8. 2008 , 54 kB


Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze