Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Rozvojové cíle tisíciletí


Strukturální změny na podporu růstu, vytváření pracovních příležitostí a posilování odolnosti vůči vnějším šokům, to jsou podle nové studie OSN kroky, které musí podniknout vlády afrických států ve prospěch svých ekonomik.Zprávu Economic Report on Africa 2012 vydaly společně OSN (Ekonomická komise pro Afriku) a Africká unie. [celý text]

Soutěž OSN Drop by Drop: Vybráno 30 finalistů
Soutěž OSN Drop by Drop: Vybráno 30 finalistů
Práce grafických designérů ze 17 evropských zemí, mezi nimi i z České republiky, byly odbornou porotou vybrány mezi 30 finalistů projektu Drop by Drop (Kapka po kapce) v tvorbě návrhů grafických inzerátů na téma ochrany vody. Vítězná práce projektu Drop by Drop bude vyhlášena 5. června 2012 v Kodani. Práce 30 finalistů si můžete prohlédnout zde.

celý text...
„Právo být slyšen je tu k dispozici pro všechny. Je na nás, aby platilo v každém věku.“ - to je myšlenka kampaně Make it Ageless, která v současné době běží v 60 zemích světa. V Česku se do kampaně zapojuje občanské sdružení Život 90, které se dlouhodobě snaží vnášet do celospolečenské diskuse témata, která souvisejí se stářím a situacemi, kterým musejí staří lidé čelit. [celý text]

Spekulace řízené počítači jsou speciální obchodní algoritmy, které dokáží ihned reagovat na poklesy a vzestupy cen akcií nebo komodit. Jaké jsou ale reálné důsledky těchto superrychlých operací a co je umožňuje? [celý text]

Velká část investic na trzích s potravinami nemá nic společného ani se samotnou produkcí, ani se zajištěním cen. Jejich účast na trhu vytváří dojem zvýšené dlouhodobé poptávky a nedostatku potravin, což vede k umělému zvyšování jejich cen. [celý text]


Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze