Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Rozvojové cíle tisíciletí


Strukturální změny na podporu růstu, vytváření pracovních příležitostí a posilování odolnosti vůči vnějším šokům, to jsou podle nové studie OSN kroky, které musí podniknout vlády afrických států ve prospěch svých ekonomik.Zprávu Economic Report on Africa 2012 vydaly společně OSN (Ekonomická komise pro Afriku) a Africká unie. [celý text]

Soutěž OSN Drop by Drop: Vybráno 30 finalistů
Soutěž OSN Drop by Drop: Vybráno 30 finalistů
Práce grafických designérů ze 17 evropských zemí, mezi nimi i z České republiky, byly odbornou porotou vybrány mezi 30 finalistů projektu Drop by Drop (Kapka po kapce) v tvorbě návrhů grafických inzerátů na téma ochrany vody. Vítězná práce projektu Drop by Drop bude vyhlášena 5. června 2012 v Kodani. Práce 30 finalistů si můžete prohlédnout zde.

celý text...
„Právo být slyšen je tu k dispozici pro všechny. Je na nás, aby platilo v každém věku.“ - to je myšlenka kampaně Make it Ageless, která v současné době běží v 60 zemích světa. V Česku se do kampaně zapojuje občanské sdružení Život 90, které se dlouhodobě snaží vnášet do celospolečenské diskuse témata, která souvisejí se stářím a situacemi, kterým musejí staří lidé čelit. [celý text]

Spekulace řízené počítači jsou speciální obchodní algoritmy, které dokáží ihned reagovat na poklesy a vzestupy cen akcií nebo komodit. Jaké jsou ale reálné důsledky těchto superrychlých operací a co je umožňuje? [celý text]

Velká část investic na trzích s potravinami nemá nic společného ani se samotnou produkcí, ani se zajištěním cen. Jejich účast na trhu vytváří dojem zvýšené dlouhodobé poptávky a nedostatku potravin, což vede k umělému zvyšování jejich cen. [celý text]


Více než 100 milionů dětí stále ještě nemá přístup ani k základnímu vzdělání. Devadesát sedm procent z nich žije v rozvojových zemích, téměř šedesát procent z nich jsou dívky. 2.cíl

2.cíl
Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze