Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Změna klimatu a rozvoj


Praktické informace o organizaci a průběhu konference v Kodani
[05.12.2009téma: Změna klimatu a rozvoj]
Praktické informace o organizaci a průběhu konference v Kodani
Podrobnosti o harmonogramu průběhu konference, praktické informace pro účastníky a novináře, popis toho, jak funguje vyjednávání, slovníček pojmů,  kontakty na účastníky z nevládních organizací. PDF stáhnout, 186 kB

[30.11.2009téma: Změna klimatu a rozvoj]
Glopolis vydává při příležitosti prosincové Konference OSN o změnách klimatu publikaci „Financování klimatických změn – současný stav a budoucí vyhlídky pro rozvojové země“, jejímž cílem je představit a zhodnotit problematiku mezinárodního financování boje s klimatickými změnami s ohledem na situaci v rozvojových zemích. [celý text]

[16.11.2009téma: Změna klimatu a rozvoj]
celý text...
OSN vyzývá k uzavření účinné mezinárodní dohody o ochraně klimatu na globální konferenci v Kodani (7.–18. prosince 2009). Dohoda závisí nejen na politických vyjednáváních, ale i na tlaku veřejnosti celého světa. Mobilizace veřejného mínění je tedy hlavním cílem kampaně nazvané "Seal the Deal!", jejíž součástí je i petice za ochranu klimatu. Kampaň ČpCH svůj podpis již připojila. [celý text]

[29.09.2009téma: Změna klimatu a rozvoj]
Hnutí DUHA se svou činností snaží přispívat k naplnění 7. rozvojového cíle tisíciletí (Zajistit udržitelný stav životního prostředí), konkrétně úkolu 9 (Integrovat principy udržitelného rozvoje do politiky a programů jednotlivých států a zabránit ztrátám přírodních zdrojů. Omezit ztráty biodiverzity a dosáhnout do roku 2010 podstatného snížení množství ztrát). [celý text]


V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze