Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Změna klimatu a rozvoj


[27.09.2013téma: Změna klimatu a rozvoj]
celý text...
Vědci mají nyní více jak 95 procentní jistotu, že za většinu probíhající klimatické změny mohou lidé. V případě neodkladného a razantního snížení emisí máme stále možnost udržet globální oteplení pod 2 stupni Celsia, uvedl ve své nejnovější zprávě Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC). [celý text]

[28.06.2013téma: Změna klimatu a rozvoj]
celý text...
Klimatická koalice spolu s partnerskými organizacemi - Člověkem v tísni, Zeleným kruhem, Nadací Partnerství a Českým fórem pro rozvojovou spolupráci - vydala prohlášení, ve kterém vyzývá politické představitele, aby schválili potřebné kroky k reformě systému emisního obchodování. V opačném případě přijde Česká republika o výnosy, které potřebuje k financování klimatických opatření. [celý text]

[20.03.2013téma: Změna klimatu a rozvoj]
celý text...
V sobotu 23. 3. 2013 od 20:30 do 21:30 proběhne letošní ročník kampaně Hodina Země. Miliony lidí na všech kontinentech na tuto dobu potemnění své domácnosti. Tento rok je poprvé kampaň doprovázena výzvou Něco za něco. Po celém světě lidé vyzývají ostatní k tomu, aby si dali dobrovolně závazek v oblasti životního prostředí. Za ten je jim slibují atraktivní odměnu. [celý text]

[12.12.2012téma: Změna klimatu a rozvoj]
celý text...
Dvoutýdenní setkání stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) skončila v sobotu prodloužením platnosti Kjótského protokolu do roku 2020. Protokol zavazuje 37 rozvinutých států ke snižování emisí skleníkových plynů do ovzduší. [celý text]

Summit OSN o změně klimatu v Doha (Katar) 2012
[22.11.2012téma: Změna klimatu a rozvoj]
Summit OSN o změně klimatu v Doha (Katar) 2012
Ve dnech 26. listopadu - 7. prosince 2012 se v katarském Doha uskuteční výroční konference OSN o změně klimatu. Hlavními tématy budou jednání o nástupci Kjótského protokolu (nová pravidla mají začít platit už od ledna příštího roku), a podoba nové celosvětové klimatické dohody. Ta by měla zavázat ke snižování emisí skleníkových plynů všechny velké znečišťovatele, tedy i Spojené státy, nebo Čínu a Indii. Česká Klima koalice připravila stručné shrnutí, o co na konferenci půjde. PDF infolist, 121 kB


Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze