Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Změna klimatu a rozvoj


PDF publikace Chytrá energie
[21.11.2011téma: Změna klimatu a rozvoj]
PDF publikace Chytrá energie
Studie ekologických organizací představuje, jak zelené inovace a nová odvětví mohou během čtyř desetiletí proměnit českou energetiku a snížit znečištění skleníkovými plyny. Nejvíce prospěje, když co nejvíce energie ušetříme a maximum vyrobíme z malých obnovitelných zdrojů. PDF Chytrá energie, 1.3 MB

[18.11.2011téma: Změna klimatu a rozvoj]
TZ Klimatické koalice: Pokud nezačneme snižovat emise skleníkových plynů, některé oblasti se stanou zcela neobyvatelnými a lidé si budou muset hledat nové domovy. K tomu se přidají častější, intenzivnější a méně předvídatelné vlny veder, sucha a záplavy, ale také stoupající hladina moří. To jsou některé ze závěrů dnes zveřejněné zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) o vlivu klimatické změny na extrémní projevy počasí. [celý text]

[04.11.2011téma: Změna klimatu a rozvoj]
Nová zpráva Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) mapuje změny globálního životního prostředí během posledních dvou desetiletí. Poukazuje na rychlý nárůst emisí skleníkových plynů, pokles biodiverzity i 40procentní nárůst využívání přírodních zdrojů. To vše probíhá rychleji než růst světové populace. [celý text]

Publikace Vyhrňme si nohavice
[26.10.2011téma: Změna klimatu a rozvoj]
Publikace Vyhrňme si nohavice
aneb Jak připravit sebe a rozvojový svět na změny podnebí. Kromě úsilí o snižování emisí skleníkových plynů je tu ještě jeden, neméně důležitý, úkol: připravit se na nezanedbatelné změny podnebí, kterým už se v příštích desetiletích nevyhneme. Publikace shrnuje názory několika ekologických a rozvojových organizací. Ke stažení zde.

[26.09.2011téma: Změna klimatu a rozvoj]
celý text...
Brněnské Divadlo Polárka uvádí veselý muzikál o děsivých věcech podle stejnojmenného románu Julese Vernea. Pro některé lidi není nic nemožné. Jejich nezlomná vůle a podnikavý duch je vede ke stále větším cílům a především ziskům. Když se Země v důsledku globálních klimatických změn otepluje, je možné se i na tom obohatit. Ale co když se v dražbě koupí jižní pól a on taje příliš pomalu? [celý text]


Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze