Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Změna klimatu a rozvoj


[28.11.2011téma: Změna klimatu a rozvoj]
TZ Klimatické koalice: Zástupci prakticky všech států světa budou od pondělí 28. listopadu na klimatickém summitu OSN v jihoafrickém Durbanu jednat zejména o třech nejdůležitějších tématech: o dalším snižování emisí v průmyslových zemích (prodloužení Kjótského protokolu); o přijetí nové globální dohody zahrnující všechny významné znečišťovatele a o zdrojích financí na pomoc rozvojovým zemím s již nevyhnutelnými dopady změny podnebí. [celý text]

PDF publikace Chytrá energie
[21.11.2011téma: Změna klimatu a rozvoj]
PDF publikace Chytrá energie
Studie ekologických organizací představuje, jak zelené inovace a nová odvětví mohou během čtyř desetiletí proměnit českou energetiku a snížit znečištění skleníkovými plyny. Nejvíce prospěje, když co nejvíce energie ušetříme a maximum vyrobíme z malých obnovitelných zdrojů. PDF Chytrá energie, 1.3 MB

[18.11.2011téma: Změna klimatu a rozvoj]
TZ Klimatické koalice: Pokud nezačneme snižovat emise skleníkových plynů, některé oblasti se stanou zcela neobyvatelnými a lidé si budou muset hledat nové domovy. K tomu se přidají častější, intenzivnější a méně předvídatelné vlny veder, sucha a záplavy, ale také stoupající hladina moří. To jsou některé ze závěrů dnes zveřejněné zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) o vlivu klimatické změny na extrémní projevy počasí. [celý text]

[04.11.2011téma: Změna klimatu a rozvoj]
Nová zpráva Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) mapuje změny globálního životního prostředí během posledních dvou desetiletí. Poukazuje na rychlý nárůst emisí skleníkových plynů, pokles biodiverzity i 40procentní nárůst využívání přírodních zdrojů. To vše probíhá rychleji než růst světové populace. [celý text]

Publikace Vyhrňme si nohavice
[26.10.2011téma: Změna klimatu a rozvoj]
Publikace Vyhrňme si nohavice
aneb Jak připravit sebe a rozvojový svět na změny podnebí. Kromě úsilí o snižování emisí skleníkových plynů je tu ještě jeden, neméně důležitý, úkol: připravit se na nezanedbatelné změny podnebí, kterým už se v příštích desetiletích nevyhneme. Publikace shrnuje názory několika ekologických a rozvojových organizací. Ke stažení zde.


Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze