Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Gender


[06.03.2015téma: Gender]
celý text...
Svět nikdy nedokáže uskutečnit 100 procent svých cílů, pokud 50 procent lidí nemůže plně využít svého potenciálu. Poselství generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna.    [celý text]

[10.03.2013téma: Gender]
celý text...
Známí muzikanti a zpěváci ze všech kontinentů složili a nazpívali píseň „One Woman“ vyzývající k celosvětovému boji proti násilí na ženách. Zveřejněna byla k letošnímu Mezinárodnímu dni žen. [celý text]

[07.03.2013téma: Gender]
celý text...
Téma letošního Mezinárodního dne žen – Sliby se mají plnit. Je čas učinit vše k ukončení násilí na ženách – sleduje jediný cíl: posílit závazek mezinárodního společenství ke společnému úsilí v této věci. [celý text]

[13.06.2012téma: Gender]
V tomto výzkumu byly nově zreformovaný systém ZRS spolu s dlouhodobým vzdělávacím projektem realizovaným v Angole reflektovány ve vztahu k závazkům vůči genderové rovnosti, které Česká republika přijala na mezinárodní a evropské úrovni. Výzkum byl iniciovaný v rámci evropského projektu CONNECT, na němž se podílela česká Gender Studies. [celý text]

Ženy a zemědělství v Africe
[01.06.2012téma: Gender]
Ženy a zemědělství v Africe
Glopolis vydává infolist o roli žen v africkém zemědělství a tím i v boji proti hladu. Ke stažení jako PDF v české i anglické verzi naleznete v sekci Analytické materiály.


Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze