Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Gender


  1  2  3  4
[07.03.2013téma: Gender]
celý text...
Téma letošního Mezinárodního dne žen – Sliby se mají plnit. Je čas učinit vše k ukončení násilí na ženách – sleduje jediný cíl: posílit závazek mezinárodního společenství ke společnému úsilí v této věci. [celý text]

[13.06.2012téma: Gender]
V tomto výzkumu byly nově zreformovaný systém ZRS spolu s dlouhodobým vzdělávacím projektem realizovaným v Angole reflektovány ve vztahu k závazkům vůči genderové rovnosti, které Česká republika přijala na mezinárodní a evropské úrovni. Výzkum byl iniciovaný v rámci evropského projektu CONNECT, na němž se podílela česká Gender Studies. [celý text]

Ženy a zemědělství v Africe
[01.06.2012téma: Gender]
Ženy a zemědělství v Africe
Glopolis vydává infolist o roli žen v africkém zemědělství a tím i v boji proti hladu. Ke stažení jako PDF v české i anglické verzi naleznete v sekci Analytické materiály.

[08.11.2011téma: Gender]
Otevřená společnost, o.p.s. – Centrum ProEquality realizovala za podpory MZV v roce 2011 projekt Posilování kapacit rozvojových NNO v začleňování genderu. Cílem projektu bylo posílit odbornost a kapacity rozvojových NNO v oblasti začleňování genderu do rozvojových projektů a zároveň posílit interní politiky NNO v zohledňování tématu a přispět tak k větší efektivnosti české zahraniční rozvojové spolupráce a větším dopadům na snižování chudoby. [celý text]

[15.06.2011téma: Gender]
Tak jako každý rok vydá organizace Gender Studies speciální noviny nazvané "Půl na půl", které budou kameloty a kamelotkami rozdávány 17. 6. 2011 v Brně, 19. 6. v Olomouci a 20. 6. 2011 v Praze a Poděbradech. Přinášejí informace zejména k problematice slaďování osobního a pracovního života. [celý text]


  1  2  3  4
Více než 100 milionů dětí stále ještě nemá přístup ani k základnímu vzdělání. Devadesát sedm procent z nich žije v rozvojových zemích, téměř šedesát procent z nich jsou dívky. 2.cíl

2.cíl
Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze