Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Gender


[08.11.2011téma: Gender]
Otevřená společnost, o.p.s. – Centrum ProEquality realizovala za podpory MZV v roce 2011 projekt Posilování kapacit rozvojových NNO v začleňování genderu. Cílem projektu bylo posílit odbornost a kapacity rozvojových NNO v oblasti začleňování genderu do rozvojových projektů a zároveň posílit interní politiky NNO v zohledňování tématu a přispět tak k větší efektivnosti české zahraniční rozvojové spolupráce a větším dopadům na snižování chudoby. [celý text]

[15.06.2011téma: Gender]
Tak jako každý rok vydá organizace Gender Studies speciální noviny nazvané "Půl na půl", které budou kameloty a kamelotkami rozdávány 17. 6. 2011 v Brně, 19. 6. v Olomouci a 20. 6. 2011 v Praze a Poděbradech. Přinášejí informace zejména k problematice slaďování osobního a pracovního života. [celý text]

[09.03.2011téma: Gender]
celý text...
Nejlepší zpracování inzerátu pro tištěná média a web namířeného proti násilí na ženách. Přihlásit se mohou občané všech států Evropy, profesionálové i neprofesionálové, bez omezení věku. Pro vítěze je připraven šek na 5 000 Eur. Uzávěrka 30.5.2011. [celý text]

[08.03.2011téma: Gender]
Poselství generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona: Když si svět před sto lety poprvé připomínal Mezinárodní den žen, byly myšlenky genderové rovnosti a posilování postavení žen považovány za radikální. Dnes si však připomínáme výrazný pokrok, kterého bylo za uplynulé století dosaženo. Přesto ale v mnoha zemích a společnostech zůstávají ženy druhořadými občany. [celý text]

TZ: Přispějme k ukončení násilí na ženách v konfliktních a postkonfliktních oblastech světa
[25.11.2010téma: Gender]
25. listopad byl vyhlášen Organizací spojených národů (OSN) jako Mezinárodní den proti násilí na ženách. Centrum ProEquality chce při této příležitosti upozornit na problematiku násilí na ženách nejen v České republice, ale i v konfliktních a post-konfliktních oblastech světa a vyzvat politickou reprezentaci k systematickému přístupu při jejím řešení.  MS Word  tisková zpráva, 58 kB


Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze