Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Gender


[10.05.2010téma: Gender]
celý text...
Centrum ProEquality zpracovávalo v roce 2009 genderový audit oddělení humanitární a rozvojové pomoci organizace Charita Česká republika. Dokument může posloužit i dalším NNO jako inspirace pro posílení jejich kapacit v genderových otázkách. [celý text]

[06.05.2010téma: Gender]
celý text...
Centrum ProEquality vydalo zprávu Ženy a česká společnost. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking +15), která kriticky hodnotí naplňování míry závazků v jednotlivých oblastech Pekingské akční platformy. [celý text]

[05.03.2010téma: Gender]
Po patnácti letech od pekingské konference, na níž se lídři států světa dohodli na vymýcení všech forem diskriminace žen, zůstává tato zásadní otázka nedořešena. „Veškeré úsilí o bezpečnost a udržitelný rozvoj je ohroženo dokud se ženy nevymaní z pout chudoby a nespravedlnosti,“ prohlásil generální tajemník OSN na probíhajícím zasedání Komise OSN pro postavení žen, na němž si zástupci států připomněli Mezinárodní den žen. [celý text]


V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze