Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Informace o akcích


[27.03.2006téma: Informace o akcích]
Kampaň Česko proti chudobě se představila ve Zlíně. Stalo se ta v rámci filmového festivalu 30dkg svobody, který pořádali studenti z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve dnech 7. – 10.3.2006. [celý text]

„TANCEM PROTI CHUDOBĚ“ - fotografie z akce
[25.03.2006téma: Informace o akcích]
Taneční skupina NOSOTROS uspořádala pro naši kampaň 24. března v pražském klubu Tropison tanečně - informační večer „Tancem proti chudobě“. Pokud jste tam nebyli - můžete se podívat aspoň na fotky, které se našemu digitálu podařilo v přímí klubu zachytit ;-) Fotogalerie


Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze