Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Žádosti o pomoc


[05.08.2011téma: Žádosti o pomoc]
celý text...
Projekt jednoho z koordinátorů kampaně ČpCH Glopolis má za cíl podpořit téma potravinové bezpečnosti.  Ve spolupráci s Vámi může po celé ČR zajistit  např. informační materiály, promítání dokumentu Hlad s následnou diskusí, přednášky, workshopy. Vybraní účastníci projektu dostanou možnost podniknout studijní cestu do Afriky, podílet se na natáčení dokumentárního filmu a dalších aktivitách. [celý text]

[21.06.2011téma: Žádosti o pomoc]
celý text...
Zajímají Vás média a rozvojová problematika? Chcete se sát žurnalisty nebo pomáhat zlepšení situace v oblastech jako jsou ekologie, problém chudoby, dětská práce atd.?  Letní mediální škola, 24.-29.7. v areálu Sázava. Účast i pobyt zdarma! [celý text]

[09.06.2011téma: Žádosti o pomoc]
Gender Studies, o.p.s., KARAT Coalition (PL) a One World Action (UK) hledá tazatele/tazatelku výzkumu zaměřeného na to, do jaké míry jsou zohledňovány rovné příležitosti žen a mužů v rozvojové spolupráci v ČR. Výstupem výzkumu je případová studie (case study) v angličtině, která bude k dispozici českým (a evropským) nevládním organizacím. [celý text]

Otevřená společnost hledá ředitele/ku
[14.04.2011téma: Žádosti o pomoc]
Výběrové řízení na pozici výkonného ředitele/výkonné ředitelky Otevřené společnosti, o.p.s. Předpokládaný termín nástupu je červen 2011, uzávěrka pro podání přihlášek do výběrového řízení je 26. dubna 2011. Celý inzerát.

[08.04.2011téma: Žádosti o pomoc]
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, jeden z koordinátorů kampaně ČpCH, hledá finančního ředitele/ku, s nástupem od června. Pracovní náplň: příprava a kontrola čerpání rozpočtu organizace i dílčích, řízení finančních toků v organizaci, koordinace a kontrola účetních. [celý text]


Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze