Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

TZ Happening Prázdný bazén

publikováno: 05.09.2011       téma: Rozvojové cíle tisíciletí

V prostorách před Palladiem proběhne happening
za zlepšení situace s pitnou vodou pod názvem „Prázdný bazén“

V úterý 6. září od 16 do 18 hodin bude v prostorách před nákupním centrem Palladium v Praze probíhat happening za účelem informování o nedostatku pitné vody v rozvojových zemích. Tuto akci bude moderovat herec Jakub Žáček (Zoufalci, Český lev) a společně se svými kolegyněmi představí veřejnosti „nový exkluzivní výrobek, který vyřeší stále se zvětšující problém nedostatku pitné vody“. Scénografie se ujal grafik a scénárista Štěpán Tesař. Scénografie bude spočívat v instalaci prázdného zahradního bazénu, v němž si budou letních radovánek – bez vody – užívat herečky Petra Nesvačilová a Lenka Neužil Stárková. Informační akci bude natáčet profesionální filmový štáb v čele s dokumentaristou Filipem Remundou.

V roce 2000 byly v rámci Miléniové deklarace OSN všemi členskými státy přijaty Rozvojové cíle tisíciletí. V nich byl mimo jiné přijat závazek do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří nemají trvalý přístup k nezávadné pitné vodě.

V důsledku této situace umírá na průjmová onemocnění a malárii asi 3,1 milionu lidí, z nichž by více než polovina mohla být zachráněna, pokud by mohli žít v lepších hygienických podmínkách. Počet lidí žijících bez přístupu k pitné vodě se navíc stále zvyšuje. Pokud budou současné trendy pokračovat, v roce 2025 budou v zemích s vážným nedostatkem pitné vody žít celé dvě třetiny světové populace.

Nedostatek pitné vody je však globálním problémem, který se týká i Evropy, kde sice není problémem dostatek vody, avšak její znečištění a zacházení s odpadní vodou. Smyslem akce je na tuto situaci upozornit a informovat o ní veřejnost.

Akce se koná již toto úterý 6. září od 16:00 na adrese Náměstí republiky 1 (prostranství před obchodním domem Palladium). Srdečně vás zveme.

Za organizátory:

Ivona Remundová
Tel: 775 138 437
Educon, o.s., Tesaříkova 1027/2, Praha 10
www.ceskoprotichudobe.cz

Ke stažení

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze