Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

TZ: Dny proti chudobě 2010

publikováno: 07.09.2010       téma: Dny proti chudobě

Praha, 7. září 2010 Zářijový summit OSN bude hodnotit deset let společného boje proti globální chudobě. V ČR tomuto tématu budou věnovány již tradiční Dny proti chudobě, upozorňující na extrémní chudobu některých světových regionů a na další globální problémy.

Šestina světové populace, téměř miliarda lidí, stále přežívá v podmínkách extrémní chudoby bez přístupu k pitné vodě, dostatku jídla a dalších základních lidských potřeb včetně nejběžnějších léků. Dluhy rozvojových zemí neúprosně rostou, použití prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS) je často podmíněno pravidly, která jsou pro chudé země nevýhodná, a bohaté státy ze svých rozpočtů vyhrazují částky mnohonásobně vyšší na vlastní zemědělské dotace nežli na ZRS. Toto je jen zlomek potíží rozvojového světa, o kterých v naší společnosti neexistuje téměř žádné povědomí.

Cílem Dnů proti chudobě je pokračování diskuze na tato témata na všech úrovních občanské společnosti a hledání podpory mezi státními i nestátními organizacemi, politiky, úředníky a zejména širokou veřejností.

Kampaň je organizována platformou Česko proti chudobě, která sdružuje na padesát organizací zaměřených na rozvojovou pomoc, vzdělávání, genderovou problematiku, životní prostředí i problémy mezinárodního obchodu a oddlužení.

Letošní Dny proti chudobě začínají v předvečer Summitu OSN, který se má zabývat naplňováním Rozvojových cílů tisíciletí, jak byly odsouhlaseny před deseti lety na Summitu tisíciletí.

Tomáš Tožička, jeden z koordinátorů, k tomu říká: „Na nadcházejícím summitu OSN by mezinárodní finanční instituce rády prezentovaly úspěch v boji s chudobou. Ta ale radikálně poklesla podle statistik jen v Číně, Indii a Pákistánu. Ve zbytku světa došlo k nárůstu až o tři sta milionů lidí. Cynicky by se dalo říci, že bohaté země, místo aby přispěly k odstranění chudoby, přispěly k ní svou neodpovědnou liberální politikou, která vedla ke světové krizi, na níž nejvíce doplatili právě chudí.“

Podpora nejchudších zemí je tak podle Česka proti chudobě důležitým opatřením jak pomoci těm, kteří na krizi nejvíce doplatí, aniž by se na jejím vzniku jakkoli podíleli.

Dny proti chudobě probíhají na desítkách míst České republiky od 1. září do 17. října s mezinárodními akcemi Stand-Up and Take Action. Kromě toho je připravena řada pouličních informačních akcí, happeningů, koncertů, promítání filmů s rozvojovou tématikou a odborných přednášek s diskuzí (aktuální přehled akcí najdete na adrese www.ceskoprotichudobe.cz/?id=15-clanky&idc=472). Celosvětovou kampaň podporují stovky známých osobností jako například Antonio Banderas, Penelope Cruz či Bono Vox, u nás jsou to mezi jinými Táňa Fischerová, Sára Saudková a Tomáš Ujfaluši.

„Také letos je hlavním tématem Dnů proti chudobě vývoj oficiální české zahraniční rozvojové spolupráce. Československo se společně s ostatními rozvinutými státy světa již v roce 1970 zavázalo přispívat ze svého rozpočtu každoročně na rozvojovou spolupráci částkou 0,7 % HND. Tento příslib se však zatím zdaleka nedaří naplňovat a současný závazek České republiky v rámci Evropské unie hovoří o 0,17 % HND do roku 2010 a 0,33 % HND do roku 2015. Ale ani tento snížený požadavek se nepodaří naplnit. Záměrem kampaně je poukázat na závazky našeho státu a s přispěním veřejnosti působit na odpovědné instituce,“ říká Dagmar Trkalová, vedoucí koordinačního týmu.

Dagmar Trkalová – za koordinační tým kampaně Česko proti chudobě
info@ceskoprotichudobe.cz, tel: 602308070

Další informace jsou dostupné na internetových stránkách kampaně www.ceskoprotichudobe.cz.

Program Dnů proti chudobě: www.ceskoprotichudobe.cz/?id=15-clanky&idc=472

Ke stažení

Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze