Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Češi se pokusí o nejhlasitější apel proti chudobě ve světě

publikováno: 07.09.2010       téma: Dny proti chudobě

Projekt míří na solidaritu s 1,4 miliardy nejchudších lidí světa 

PRAHA, 3. září 2010 (Informační centrum OSN) – Na historickém náměstí v Pelhřimově dojde 17. září 2010 od 10 hod. k pokusu o vytvoření nevšedního, avšak smysluplného rekordu. V rámci globální akce NAHLAS PROTI CHUDOBĚ bude vyslán co nejhlasitější apel na politické představitele států, aby se vehementněji zasadili o vymýcení extrémní chudoby. Češi se tak připojí k hlasům z celého světa před summitem OSN k tzv. rozvojovým cílům tisíciletí, na který se sjedou nejvyšší představitelé států a vlád do New Yorku (20.-22. září 2010).

V roce 2000 se členské státy OSN zavázaly ve společné Deklaraci tisíciletí, že do roku 2015 sníží na polovinu počet lidí živořících pod hranicí chudoby. Přitom každý rok stále zemře na následky hladovění skoro 11 milionů dětí. A propast mezi bohatými a chudými se dále prohlubuje.

Bubenický apel

Apel lidí na pelhřimovském náměstí podpoří bubenická skupina Marimba Club s atraktivní show, která vedle svých tradičních „kousků“ provede i instruktáž a s účastníky apelu secvičí vybranou skladbu tak, aby byl nejen dostatečně silný, ale i uchu lahodící. Moderátorem programu bude Lejla Abbasová.

 

NAHLAS PROTI CHUDOBĚ

Pelhřimov, Masarykovo náměstí, 17. září 2010, 10 hod.

 

Doprovodné akce

Součástí happeningu v Pelhřimově bude i výstava „Abeceda OSN“, prezentující klíčová globální témata, jimiž se OSN zabývá, očima českých studentů. Účastníci apelu budou mít také možnost v improvizovaném promítacím sále shlédnout filmy k projektu Postavme se chudobě a dalším globálním problémům současnosti, jako je klimatická změna, epidemie AIDS či problematika oddlužování nejchudších států. Na náměstí budou i informační stánky OSN, Evropské komise a nevládních organizací, prodávat se bude fairtrade káva a jiné výrobky.

Pořadatel

Pořadatelem je Informační centrum OSN v Praze ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice, koalicí nevládních organizací Česko proti chudobě a Agenturou Dobrý den v Pelhřimově. Akce je součástí globální kampaně OSN „Stand Up Against Poverty“ (Postavme se chudobě). Letos se koná již počtvrté a nese podtitul Nahlas proti chudobě. První tři ročníky se postupně staly nejmasovějšími projevy občanské angažovanosti v historii. V roce 2007 se ke kampani přihlásilo více než 40 milionů lidí, o rok později 116 milionů a loni to bylo již přes 170 milonů lidí. Cílem té letošní je na problém chudoby a plnění rozvojových cílů tisíciletí upozornit co nejhlasitěji v předvečer summitu OSN. Akce Nahlas proti chudobě je v České republice spojena také s Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

O kampani

Na summitu OSN v roce 2000 deklarovalo 189 států, že do roku 2015 sníží na polovinu počet lidí živořících pod hranicí chudoby. Dosud ale každý den na její následky umírají desítky tisíc nejchudších. Téměř polovina populace žije v chudobě, 70 procent z nich jsou ženy.

Do splnění Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs), k nimž se představitelé států zavázali, zbývá pouhých pět let. Svět navíc sužuje ekonomická krize. O to víc je nyní nutné pokračovat v tlaku na vlády států. Již čtvrtý rok po sobě se miliony lidí na celém světě účastní kampaně STAND UP - Postavme se chudobě! Přidat se může každý a přispět alespoň malým dílem k usnadnění života téměř půl druhé miliardy lidí živořících pod hranicí extrémní chudoby. Cílem je dát politikům najevo, že lidem na celém světě není situace chudých lhostejná.

STAND UP! je projevem občanské odpovědnosti a apelem na ty, kteří mají rozhodovací pravomoci měnit věci žádoucím směrem. Svou akci může uspořádat kdokoli a kdekoli, ve škole, v kostele, na stadionu... Rovněž podoba programu je na samotných pořadatelích - koncert, sportovní utkání, nebo jen prosté shromáždění lidí – spolužáků, občanů měst a obcí či náboženských komunit.

Vše podstatné o kampani: www.standagainstpoverty.org

Ke stažení

Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze