Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Skoncujte s chudobou! U voleb

publikováno: 07.05.2009       téma: Informace o akcích

V lednu tohoto roku se pracovníci ActionAid  spolu s partnerskými organizacemi Glopolis a Peuples Solidaires vydali do studených ulic několika evropských metropolí, aby položili kolemjdoucím záludnou otázku: „Jaký má podle Vás smysl jít volit do Evropského parlamentu?“
 

 

Na tuto otázku reagovali dotázaní buď rozpačitým smíchem, nebo jim postačila k vyjádření jejich názoru citoslovce  „hm“.

Když se jich však tazatelé zeptali, zda vědí, že Evropská unie je největším poskytovatelem rozvojové pomoci a že Evropský parlament hraje významnou roli při monitorování této pomoci, mnozí se nad smyslem účasti u voleb do Evropského parlamentu zamysleli znovu.

„Pokud si lidé uvědomí, že volby do Evropského parlamentu nejsou jen o etiketách na potraviny a dalších podobných malichernostech, ale že zahrnují i rozvojovou dimenzi, budou v nich určitě více aktivní,“ shrnula vše výstižně jedna z dotázaných.

Tato výzva je směřována všem občanům Evropské unie.

Evropská unie hraje významnou roli v boji proti chudobě ve světě. Poslanci Evropského parlamentu jsou zodpovědní za to, aby zajistili, že politiky EU – jakou  je právě rozvojová pomoc – pomáhaly těm nejchudším.

Volte poslance, kteří budou bojovat s globální chudobou.

5. a 6. června 2009

 

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze