Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Národní debata 19.10.2009

publikováno: 30.09.2009       téma: Informace o akcích

Národní debata

Mír a stabilita jako jedna z podmínek naplňování Rozvojových cílů tisíciletí a rozvoje na pozadí finanční krize a klimatických změn

v rámci evropského projektu
„Youth Ambassadors for Millennium Development Goals“

Debata se uskuteční v pondělí 19. října 2009 v sídle společností ČSVTS na adrese Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 417.

Kampaň Česko proti chudobě již tradičně pořádá každým rokem parlamentní debatu na téma naplňování Rozvojových cílů tisíciletí. V roce letošním s ohledem na situaci, kdy v době plánovaného konání debaty bylo možné předpokládat rozpuštěnou sněmovnu a chystané předčasné volby, rozhodli jsme se uspořádat letošní ročník na mimoparlamentní půdě jako debatu národní.

Cílem debaty je nejen diskutovat vybrané problémy související s Rozvojovými cíli tisíciletí a s jejich naplňováním v poločase, ale i upozornit na některé nešvary, jakož i příklady dobré praxe, a hledat možná řešení, jak současný neuspokojivý stav zlepšit.

Debata je zaměřena na tato témata:

  • Problematika změny klimatu a jejího vlivu na mezinárodní rozvoj
  • Mír a společenská stabilita jako podmínka rozvoje a naplňování Rozvojových cílů tisíciletí; role a možnosti občanské společnosti v oblasti mírotvorných aktivit


Akce je financována Evropskou komisí a Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci projektu „Mladí vyslanci pro Rozvojové cíle tisíciletí“, realizovaného v České republice občanským sdružením EDUCON, které tuto debatu pořádá jménem organizací sdružených v kampani Česko proti chudobě (www.ceskoprotichudobe.cz ).

V případě, že Vás naše pozvání osloví, rádi bychom Vás požádali o potvrzení účasti do 13. října 2009 na adresu marcela.zahalkova@educon.cz.

Ke stažení

Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze