Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

STOP chudobě! Zn.: Ihned!

publikováno: 01.10.2009       téma: Žádosti o pomoc

STOP chudobě! Zn.: Ihned!

Přidejte se k OSN a Česku proti chudobě!

25.09.2009 V roce 2006 se k akci STAND UP - Postavme se chudobě! připojilo 23 milionů lidí, o rok později 47 milionů a loni již 116 milionů. Kolik nás bude letos? Je to i na vás!

 

 

Proč letos znovu?

Na summitu OSN v roce 2000 deklarovali vedoucí představitelé 189 států, že společným úsilím sníží do roku 2015 na polovinu počet lidí živořících pod hranicí ponižující chudoby. Dosud ale každý den na její následky umírá na 50 tisíc nejchudších. Propast mezi bohatými a chudými se prohlubuje. Téměř polovina světové populace žije v chudobě, 70 procent z nich jsou ženy. V možnostech lidstva je, aby tomu tak nebylo.

Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs), k nimž se představitelé vlád v roce 2000 zavázali, mají být naplněny v roce 2015. Času je málo. Svět navíc sužuje ekonomická krize. O to víc je nyní nutné pokračovat v tlaku na vlády států. Ekonomická deprese nejvíce ohrožuje ty nejchudší, ačkoli právě oni na ní nemají žádný podíl. Ohrožuje také splnění rozvojových cílů. Nesmíme dopustit, aby se to stalo. Již čtvrtý rok po sobě se proto miliony lidí na celém světě zúčastní kampaně STAND UP - Postavme se chudobě!

Přidejte se i vy a přispějte alespoň malým dílem k usnadnění života stamilionů lidí. Dejte politikům na vědomí, že vám není situace chudých lhostejná. Odpovědnost za splnění rozvojových cílů nesou bohaté i chudé státy a jejich představitelé. Svůj díl odpovědnosti mají i média, nevládní organizace, školy a v konečném důsledku každý jednotlivec. Toto je jeden ze způsobů, jak se k ní přihlásit.

Kdy?

16. – 18. října 2009

Jak na to?

STAND UP! je projevem občanské odpovědnosti a apelem na ty, kteří mají rozhodovací pravomoci měnit věci žádoucím směrem. Cílem je nejen zápis do Guinessovy knihy rekordů jako největší demonstrace občanské angažovanosti v dějinách, ale především zlepšení základních životních podmínek nejchudších, jejichž život je v zásadě pouhým bojem o přežití.

1. Připojte se k již připravované akci

Již pátým rokem probíhají na mnoha místech České republiky Dny proti chudobě, které vrcholí právě ve dnech 16. - 18. 10. Koordinátorem je koalice českých nevládních organizací Česko proti chudobě. V Praze např. připravuje 16. 10. ADRA ve spolupráci s dalšími partnery velkou akci pro veřejnost poblíž obchodního centra na smíchovském Andělu, v Olomouci proběhne ve dnech 17. -18. 10. informační kampaň agentury ARPOK a africké odpoledne pro děti v obchodním centru Haná. V Jihlavě připravují informační kampaň, výstavu a koncert (16.10.), v Děčíně na Masarykově náměstí infostánek organizace Zelená pro planetu a koncert proti chudobě (17.10.). Přehled dalších akcí.

2. Uspořádejte vlastní STAND UP!

  • vyberte vhodné místo
  • pověřte známou a uznávanou osobnost, aby akci řídila
  • přizvěte politické představitele a diskutujte s nimi o svých požadavcích na odstranění chudoby
  • dejte o své akci vědět – sms, emaily, přes sociální sítě na internetu, dopisy, plakáty, přes média

Ke stažení

Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze